allevogels


advertentieruimte

Polytelis swainsonii

Barrabandparkiet - Polytelis swainsonii - Barraband Parakeet or Green Leek Parrot or Superb Parrot

De barrabandparkiet hoort tot het geslacht Polytelis, wat letterlijk "prachtig" betekent. Ook de bergparkiet en de princess of Walesparkiet horen hier bij. De barraband is ook echt prachtig, vooral de man met het felle geel in de kop is echt een plaatje om te zien. De pop is iets minder spectaculair gekleurd, zij is overwegend groen.
Barrabanden zijn rond de 40 cm groot en komen vooral voor rond één specifieke rivier, de Murray, in het zuid-oosten van Australië.. Ze leven daar in groepen en stropen velden en bossen af op zoek naar voedsel.

Barrabandparkieten eten in het wild vooral granen en (gras)zaden, distels, bloemen, nectar, onkruiden en hun zaden, vruchten en knoppen. In gevangenschap kunt u ze voeren met een goed zaadmengsel voor grote parkieten dat u aanvult met graszaad (bloeiende grashalmen bevatten ook halrijpe zaden, zeer gezond), wat eivoer en regelmatig groenten en fruit in kleine hoeveelheden. Ook een meelwormpje af en toe is goed voor ze.

Voor de kweek gebruiken de meeste liefhebbers forse broedblokken, natuurblokken of van dik hout gemaakte kasten. Het invlieggat dient rond de 8 cm te zijn, de hoogte van het blok 50 cm of hoger en de binnenmaten 30 x 30 cm ongeveer. Een laag bosgrond, turfmolm of vochtige houtvezels onderin voorkomt het breken van de eieren.
De pop legt gemiddeld 4 eieren, die ze ook zelf uitbroedt, zo'n 20 dagen. De man verdedigt het blok en voert de pop. Als er jongen zijn vliegen de ouders beide af en aan met voedsel. De jongen groeien dan ook snel en vliegen meestal met 5 weken al uit. Pas na een jaar wordt het gelachtsverschil duidelijk, de mannelijke jongen krijgen dan de gele kleur.

Mannen barrabandparkieten zijn geslachtsrijp op tweejarige leeftijd, poppen al na 1 jaar.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.