allevogels


advertentieruimte

Barnardius  
barnardi

Barnardparkiet - Barnardius barnardi - Mallee Ringneck Parrot

De barnardparkiet is een grote Australische parkiet, hij is ruim 37 cm groot. Mannetjes van deze soort zijn vaak iets slanker en "langgerekter" dan poppen. Meestal zijn mannen ook iets feller gekleurd en is de snavel wat forser. Deze kleurige parkiet leeft in droge gebieden met hoge struiken, meestal in groepjes van 8 of 10 exemplaren.
Naast de nominaatvorm is er ondersoort waarbij vooral het groen iets lichter is, de barnardius barnardi whitei.

Barnardparkieten eten allerlei zaden, bessen, bloemen en knoppen en regelmatig insecten. Het voedsel zoeken ze voornamelijk op de grond, waarbij ze, net als onze merels, vaak bladeren omgooien om te zien of er wat lekkers onder huist. Ook eten ze bast van uitlopende bomen en struiken.

Als de broedtijd aanbreekt, in hun leefgebied is dat na de eerste regens van het seizoen, begint de man overtuigend zijn partner te imponeren met zijn baltsgedrag. Vooral het zwiepen met de staart is indrukwekkend. Daarna volgen meerdere paringen en de pop maakt een geschikt nesthol leeg. Meestal zijn dat oude nesten van andere holenbroeders, ze verwijdert al het oude materiaal, zelfs de bodem wordt schoongekrabd. Van fijngekauwde verse twijgjes maakt ze een klein laagje verse bodembedekking.

Gemiddeld legt de pop 5 eieren, die ze alleen uitbroedt in zo'n 20 dagen. De jongen zijn altijd wit donzig, ook hier geldt, bij holenbroeders is een schutkleur voor eieren en jongen niet nodig. De jongen worden door man en pop ruim 5 weken in het nest gevoerd voor ze uitvliegen. Ze zijn zelfstandig als ze ruim 3 maanden oud zijn, het duurt echter ruim een jaar voor ze helemaal op kleur zijn.

In gevangenschap zijn barnardparkieten het best per paar te huisvesten in een ruime vlucht. Ze vliegen graag, dus hoe langer, hoe beter. Tegen andere vogels en zelfs tegen soortgenoten kunnen ze vooral in de broedtijd zeer agressief zijn. De volière dient ook goed "knaagbestendig"te zijn, knagen lijkt wel een hobby van ze.
Geef de vogels ook zeer regelmatig vers badwater, ze baden graag, vaak meerdere malen per dag zelfs.

Grof parkietenzaad, wilde grassen en onkruiden, diverse soorten bessen en ander fruit vormen een goed basismenu. Meelwormen, wasmotten en wat trosgierst af en toe zijn gezonde aanvullingen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.