allevogels


advertentieruimte

Amadina fasciata

Bandvink - Amadina fasciata fasciata -Cut-throat Finch

De uit Afrika afkomstige bandvink is een vogel van 12 tot 13 centimeter lang. De Nederlandse benaming is gelijk duidelijk als je de vogel ziet. De band komt echter wel in verschillende kleuren voor. Zo heb je vogels met een rode band, maar je hebt ook een mutatie met een gele band.

Het verschil tussen de man en de pop is duidelijk waarneembaar. De pop mist namelijk de keelband en de bruine buikvlek. Tevens is zij iets lichter van kleur.
Er zijn 3 ondersoorten beschreven:

  • Amadina fasciata fasciata
  • Amadina fasciata alexanderi
  • Amadina fasciata meridionalis
Door hun schutkleur zijn ze in hun leefgebied, de droge steppen, bijna onvindbaar. Echter door aanwezigheid in grote groepen in de nabijheid van nederzettingen, kom je ze toch wel eens tegen in het wild.

Het voedsel bestaat uit een fijne zaden, vooral graszaden. In gevangenschap is een zaadmengsel voor tropische vogels, aangevuld met onkruidzaden en trosgierst prima geschikt. In de broedtijd kunt u meelwormen, miereneitjes en gekiemde zaden aanbieden. Op de menukaart van deze vogels dient ook groenvoer en insectenpaté te staan.

De vogels kunnen gehouden worden in zowel een buiten- als in een binnenvolière. De aanwezigheid van begroeiing wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet per sé noodzakelijk. Deze vogels zijn winterhard en kunnen dus gewoon buiten blijven als ze de beschikking hebben over een nachthok dat vorst-, tocht-, en vochtvrij is.

Het nest wordt gemaakt van bijna alle voorkomende materialen. Gemiddeld hebben ze een nest van 4-6 eitjes, die in ongeveer 12 dagen worden uitgebroed. De jongen verlaten na ongeveer 4 weken het ouderlijk nest, maar moeten dan nog een week of 2 onder moedersvleugels blijven omdat ze nog niet zelfstandig genoeg zijn.
Voor bandvinken is het van groot belang dat ze voldoende kalk ter beschikking hebben, daar de pop anders legnood kan krijgen. Het regelmatig inspecteren van het nest is bij deze vogels niet verstandig als men een nestje tot een goed eind wil brengen.

Roodkopamadines zijn nauw verwant aan bandvinken, zij zullen dus zeker bastaarderen. Het is daarom raadzaam om ze niet samen te houden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.