allevogels


advertentieruimte

Anas bahamensis

Bahamapijlstaart - Anas bahamensis - Bahama pintail

De bahamapijlstaart is een Zuid-Amerikaanse eend uit het geslacht Anas. Er zijn drie ondersoorten, de kleine bahamapijlstaart is de nominaatvorm, deze leeft in het noordelijk deel van Zuid-Amerika. Dan is er de grote, die heet Anas bahamensis rubrirostris en leeft wat zuidelijker en dan nog de Galapagos Bahamapijlstaart (Anas bahamensis galapagensis) komt alleen voor op... de Galapagoseilanden.
De gemiddelde grootte van de drie is 42 cm voor de kleine, 46 cm de grote en 40 de Galapagosversie. De wildkleur van de grote bahamapijlstaart is meer warmbruin, waar de andere wat grijzer zijn. De in Nederland gehouden exemplaren zijn helaas vaak kruisingen tussen de grote en de kleine soort.

Deze eendjes leven in hun natuurlijke omgeving het liefst in brak water, ze bewonen daar mangrovebossen, meren en riviermondingen met veel vegetatie. Ze blijven het liefst constant op het water, op het land zijn ze niet erg wendbaar en snel. In de broedtijd scheiden de monogame koppels zich af van de grote groepen waarin ze de rest van het jaar leven. Er is geen (voor de mens) zichtbaar verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Er is wel verschil in geluid, de vrouwtjes kwaken echt, de mannetjes laten alleen een zacht gepiep of gefluit horen.

Bahamapijlstaarten zijn vegetariërs, ze eten alleen plantaardig voedsel. Dat bestaat voornamelijk uit aan de oppervlak drijvende waterplanten en hun wortels en op de oevers eten ze soms grassen en kruiden. Ook kunnen ze duiken naar voedsel.

In de broedtijd geeft het vrouwtje door langdurig te kwaken aan dat het tijd wordt. Het mannetje reageert met gefluit en gefladder en een paar dagen na diverse paringen begint het leggen. In een beschut nest worden 6 tot 10 eieren gelegd die het vrouwtje in 25 dagen uitbroedt. Het mannetje bewaakt haar en later ook de jongen. De jongen zijn ook bij deze eendjes nestvlieders en worden door de ouders voorzien van fijn voedsel dat ze wel zelf moeten oppikken.

Jonge bahama's kunnen al vliegen als ze krap 2 maanden oud zijn en komen in 7 of 8 maanden op kleur. Ze zijn zelf geslachtsrijp als ze ruim een jaar oud zijn en vormen dan nieuwe koppels. De jonge koppels nestelen pas in het daaropvolgende jaar.

Naast de wildkleur vindt op u onze fotopagina ook een foto van de zilvermutatie. Ann, bedankt voor deze mooie plaat!

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.