allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Ocyphaps lophotes

Australische kuifduif - Ocyphaps lophotes - Crested Pigeon

De Australische kuifduif is voor het eerst beschreven door Coenraad Jacob Temminck in 1822. De naam van het geslacht Ocyphaps is opgebouwd uit 2 Griekse woorden, speer en duif, verwijzend naar de puntige kuif. Lophotes komt ook uit het Grieks en betekent kuiftonend, een beetje dubbelop dus. De kuifduif is de enige soort in het geslacht. De Australische kuifduif is een forse vogel, hij is rond de 33 cm groot.
Er is nog een duif met een kuif die in Australië leeft, de spinifexduif (Geophaps plumifera) maar die is een stuk kleiner, rond de 22 cm. Deze komt alleen in het noorden voor, terwijl onze kuifduif tegenwoordig verspreid over het hele continent leeft. Van oorsprong leefde de kuifduif alleen in het binnenland en in het westen, maar als cultuurvolger is hij inmiddels wijdverspreid. Hij mijdt alleen de vochtige tropische gebieden in het noord-oosten.

Kuifduiven komen voor in bosrijke gebieden met veel graslanden, maar ook in en rond steden en dorpen en de laatste eeuw steeds vaker rond landbouwgebieden waar granen verbouwd worden. Ze trekken zonder een echt territorium te verdedigen en vaak foerageren en drinken ze in grote groepen. Ze zoeken hun voedsel op de grond. Naast graszaden zijn zaden van het slangenkruid en onkruiden gewild. Ze eten daarnaast ook landbouwgranen, vruchten en insecten.
Omdat veel roofdieren ze als prima prooi zien, zijn ze altijd op hun hoede, speciaal rond de drinkplaatsen. Vaak wachten de duiven erg lang in een boom bij een drinkplaats voor ze het veilig genoeg vinden om te gaan drinken.

De kuifduiven broeden in de warmste maanden van het jaar. De doffer voert eerst een fraai baltsritueel uit, waarbij hij al zijn gekleurde veren uitzet (zie ook een foto op onze fotopagina). Ondertussen zakken ze herhaaldelijk door de poten en veren weer op. Een geïnteresseerde duivin staat eerst recht tegenover de doffer en draait zich om als ze bereid is tot paren.

Het koppel bouwt samen van takjes en grassen een plat nest in een boom of struik. De duivin legt 2 witte eieren die de ouders om de beurt uitbroeden. De jongen worden geboren na 17 of 18 dagen broeden. Ook het voeren van de jongen gebeurt door beide ouders en ook deze duiven voeren de eerste dagen voornamelijk kropmelk, een eiwitrijke vloeistof die de vogels zelf aanmaken in hun krop.
De jonge kuifduiven vliegen uit als ze zo'n 3 weken oud zijn, ze lijken dan al aardig op de ouders maar missen nog het brons op de vleugels en zijn in het geheel nog wat minder fel van kleur.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.