allevogels


advertentieruimte

Vanellus  
tricolor

Australische kievit - Vanellus tricolor - Bandede lapwing

De Australische kievit is een van de twee kievitsoorten die in Australië voorkomt, de andere is de maskerkievit die we elders beschreven hebben.

Hij komt voor in het midden en zuiden van het vaste land en op Tasmanië. De tricolor, de naam lijkt ons duidelijk, is iets kleiner dan de maskerkievit en hij komt ook iets minder veelvuldig voor. In het Engels worden kieviten vaak lapwings genoemd, dit vanwege de merkwaardige, haast flapperende vleugelslag van deze vogels. De Australische kievit leeft op de uitgestrekte graslanden, op landbouwgronden en op open plekken in bebost gebied en nestelt daar ook, gewoon op de grond.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit prooidieren, allerlei insecten, wormen, slakken en spinnen. In droge tijden eten ze ook zaden van allerlei planten. De prooien vangen ze vaak door snel te rennen door het korte gras en ze zo te verrassen. In tijden van schaarste leggen ze vaak 's nachts grote afstanden af naar gebieden met meer voedselaanbod.

Ook deze kieviten nestelen dus op de grond, ze maken een simpel kuiltje dat ze afschermen met gras en vaak met uitwerpselen van zoogdieren. De eieren hebben een geweldige schutkleur en ook de jongen zijn bijna onzichtbaar als ze zich plat op de grond stilhouden bij gevaar.
De ouders verdedigen het nest en de jongen zeer fel, ze vallen zelfs rovers aan die vele malen groter zijn dan zij. Ook gebruiken ze de bekende afleidingsmanoeuvre van kieviten in het algemeen, een eind weg van het nest rennen en doen of je gewond bent en zo de rover weglokken.

De tricolores broeden net wat eerder dan de maskers, hun voedsel is zodra de regens komen zeer snel beschikbaar (kleine insecten die zich verstopt hebben komen weer tevoorschijn en veel larven die verpoppen). Een legsel bestaat eigenlijk altijd uit 4 eieren, de jongen groeien minder snel dan die van de maskerkievit. Vermoed wordt dat dit komt door het voedsel dat de ouders opnemen en voeren, maskerkieviten eten ook grotere insecten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.