allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Esacus neglectus

Australische Griel - Esacus neglectus - Beach Stone-Curlew

De Australische Griel hoort bij de steltlopers, hij is ongeveer 40 cm hoog en heeft opvallende gele ogen. Zijn lichaam is grijsbruin met donkere strepen, een perfecte schutkleur als hij stilzit. Grielen zijn echte nachtdieren die zich overdag het liefst schuilhouden. Ze komen voor in heel Australië, vaak in de buurt van water.

Australische Grielen zijn echte carnivoren, ze eten vrijwel uitsluitend dierlijk voedsel. Allerlei insecten, slakken en wormen, maar ook reptielen en muizen staan op het menu. Deze prooien vinden ze ook in het donker dankzij hun zeer goede ogen.

Het geuid van de Australische Griel is vooral 's avonds en 's nachts te horen, een klagelijk geluid lijkt het haast, met een behoorlijk volume.

Australische Griel leven normaal in grote groepen, alleen in het broedseizoen zonderen de koppels zich af. Ze maken een eenvoudig klein kuiltje en noemen dat een nest. De hen legt er twee eieren in die ze ook zelf 24 dagen bebroedt. De jongen zijn nestvlieders, ze kunnen vrijwel direct lopen. Ze blijven wel heel dicht bij de ouders, die ze zeer fel verdedigen. Een griel met nest of jongen kan net zo fel zijn als een zwaan, ze vallen zonder aarzelen indringers aan, ook veel grotere dan zijzelf.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.