allevogels


advertentieruimte

Pelecanus  
conspicillatus

Australische Brilpelikaan - Pelecanus conspicillatus - Australian Pelican

De Australische brilpelikaan leeft niet alleen in Australië, maar ook in Nieuw Guinea, Indonesië en Nieuw Zeeland. Overal waar grote open wateren te vinden zijn kan hij neerstrijken. Het liefst water zonder al teveel waterplanten en zowel zoet, brak als zout water is geschikt. Deze pelikaan is 170 cm lang en heeft een spanwijdte van soms wel 275 cm.
De snavel is excessief groot, in verhouding met het formaat van de vogel is het van alle andere vogelsoorten zelfs de grootste snavel ter wereld. In de ondersnavel kan tot 12 liter water per keer opgeschept worden.

De brilpelikanen die in Nieuw Zeeland leven, zijn vaak wat groter, lange tijd is aangenomen dat dit een ondersoort zou zijn (Pelecanus conspicillatus novaezealandiae). Pas in 1998 is vastgesteld dat het toch een en dezelfde soort en geen ondersoort betreft.

Brilpelikanen leven in groepen, er zijn groepen gezien van ruim 100 vogels. Ze jagen ook in groepsverband op hun favoriete voedsel, vis. Door als groep een cirkel te vormen, jagen ze een school vis naar een centraal punt. Als de cirkel klein genoeg is, scheppen de pelikanen allemaal tegelijk met hun gigantische snavels de vis op. Ze laten het water weglopen, keren de vis(sen) en slikken deze in z'n geheel door, de spiermaag vermaalt alles, ook de schubben, kieuwen en graten.
Naast vis eten ze ook jonge schildpadden, larven van amfibieën, krabben, kreeftjes en garnalen.

Ook het broeden doen deze vogels in groepen, dit begint met uitgebreid baltsgedrag van de mannetjes. De brilpelikaan is per broedseizoen gekoppeld aan een andere partner, de vrouwtjes kiezen het mooist baltsende mannetje. Eenmaal een stel, bouwt het vrouwtje van takken en grassen een nest op de grond, niet veel meer dan een "aangeklede kuil". Meestal worden er twee eieren gelegd, die door beide partners in 5 weken worden uitgebroed.

Pasgeboren jongen zijn naakt en de ogen zijn nog dicht, ze zijn dan ook volledig afhankelijk van de ouders. Deze voeren ze de eerste 2 weken voorverteerd voedsel uit hun krop. Pas na die tijd wordt gestart met kleine visjes en garnalen. Ze moeten zeer snel groeien want al als ze een maand oud zijn verlaten ze lopend het nest. De jongen worden dan bij elkaar gedreven en alle ouderparen zorgen samen voor bescherming en voedsel. De jongen leren snel grotere vis eten en na ongeveer twee maanden in de "crèche" geleefd te hebben, leren ze vliegen. Zodra ze kunnen vliegen, worden ze geacht ook meteen zelfstandig te zijn, de vogels worden dan abrupt niet meer door de ouderen gevoerd.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.