allevogels


advertentieruimte

Egretta thula

Amerikaanse kleine zilverreiger - Egretta thula - Snowy Egret

De Amerikaanse kleine zilverreiger komt voor in het gehele continent Amerika, in de warmere streken als standvogel, in het koude zuiden en noorden als trekvogel. De favoriete leefomgeving wordt gevormd door de uitgestrekte mangrovebossen. Door de werking van eb en vloed in die bossen, is daar eigenlijk altijd royaal voldoende voedsel te vinden.

Er is een duidelijk zichtbaar verschil met de zilverreiger die in Europa voorkomt. Hij heeft een gele snavelbasis bestaande uit onbevederde huid. Dit stuk huid verkleurt naar oranjerood als de vogel broedrijp is. De poten zijn tegen zwart aan, de voeten zijn geel. Er is geen uiterlijk verschil tussen het mannetje en het vrouwtje.

Hij is rond de 55 cm groot en weegt slechts 370 gram. Voor deze vogel geldt echt; het meest wat je ziet, zijn veren. Hij jaagt net als "onze" blauwe reiger, voornamelijk doodstil wachtend op voorbijkomende prooien. Toch heeft hij nog een methode om prooien te vangen, net als een kip harkt hij met een poot de grond om, zodat er vaak nog wat lekkers tevoorschijn komt. Hij eet vis, garnalen, allerlei andere kleine waterdieren, kikkers en padden, salamanders en grote insecten.

Broeden doet de kleine zilverreiger in grote groepen, elk paar bewaakt alleen het eigen nest. De 4 eieren worden om beurten door man en pop uitgebroed in ruim 3 weken. De jongen worden zeer vaak gevoerd, ze groeien dan ook razendsnel. Al met nog eens 3 weken kunnen ze al uitvliegen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.