allevogels


advertentieruimte

Amazilia amazilia

Amazilia Kolibri - Amazilia amazilia - Amazilia Hummingbird

De naam Amazilia kolibri is eigenlijk een verzamelnaam voor een groot aantal soorten en ondersoorten. De geleerden zijn het nog niet eens over de exacte indeling van een aantal soorten, tot die tijd is de Amazilia een familienaam met veel verschillende vogels onder zich. Wij beperken ons in dit artikel tot de Amazilia amazilia, herkenbaar aan de zwarte snavelpunt.

De Amazilia kolibri komt voor in het westen van Peru en in Ecuador. Hij leeft in veel verschillende biotopen, variërend van droge bossen tot in parken en tuinen in grote steden. Ze leven van de nectar in bloemen, hun snavel is zo gevormd dat ze de nectar van hun favoriete bloemen kunnen bereiken (elke soort kolibri heeft zo zijn specifieke snavelvorm). Daarnaast eten ze ook kleine insecten, vooral vliegjes. Voor dit doel is de onderkaak iets flexibel, zodat de snavel ook wat wijder open kan als ze op jacht gaan.

Behalve hun formaat, ze zijn extreem klein en licht, is het stilhangen in de lucht wel het meest intrigerende aan deze vogeltjes. Ze eten zonder te landen en ze raken de bloemen zelfs nauwelijks aan. Hiervoor moeten ze wel hard werken, de vleugels slaan wel 60 keer per seconde (!) op die momenten. Dat kost enorm veel energie, hun hartslag is dan ook ongelooflijk hoog, tot wel 1500 slagen per minuut. Zelfs in rust slaat het hartje nog meer dan 400 keer per minuut.
Kolibri's kunnen daarom ook slechts heel kort vliegen, ze moeten zeer regelmatig even rusten. Onderzoeken hebben aangetoond dat Aamazila kolibri's zelfs 80% van de tijd in de rusthouding zitten, slechts 2% van hun tijd besteden aan drinken en aan insecten vangen en 15% aan nectar verzamelen. De resterende tijd verdedigen ze hun territorium.
's Nachts verlagen kolibri's hun lichaamstemperatuur en hartslag om energie te besparen, ze slapen op een tak op een zo beschut mogelijk plekje. Ze zijn dan helaas een gemakkelijk prooi voor slangen, want ze reageren echt nergens op in die toestand.

Zo lief als ze er uitzien, schijn bedriegt hier. Amazilia kolibri's zijn absoluut geen sociale vogels, ze leven solitair en alleen heel kort in de paartijd komen man en pop even samen. De rest van het jaar mijden ze elkaar en hebben ze allemaal een eigen stukje territorium. Wanneer bepaalde bloemen bloeien, overlappen deze territoria elkaar vreemd genoeg wel weer een tijdje. Dan kun je meerdere amazilia's rond één boom of struik zien.

Als er paringen plaatsgevonden hebben, zoekt het popje een rustig plekje, vaak onder dicht gebladerte. Van spinrag en fijne mossen bouwt ze een klein rond kuipje als nest waar ze 2 eitjes in legt. Daar broedt ze 16 dagen op, in de zelfde tijd moet ze zelf ook nog voedsel verzamelen, want het mannetje bemoeit zich verder nergens meer mee. Ook het voeren van de jongen komt geheel voor rekening van de pop. De jongen, eigenlijk het jong want bijna altijd wordt er maar één jong groot, vliegen uit als ze zo'n 20 dagen oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.