allevogels


advertentieruimte

agapornis cana

Agapornis canus - Agapornis cana - Grey headed Lovebird

De Agapornis canus heeft zijn leefgebied op het eiland Madagaskar en de naburige eilanden. Ze bewonen hier de bosrijke hellinggebieden langs de kust. In het wild leven ze vaak in groepen die enorm kunnen verschillen in aantal. Andere namen voor de Agapornis canus zijn: Madagaskar agapornis en grijskop agapornis.

Ondanks dat het leefgebied van deze soort vrij klein is, zijn er toch 2 ondersoorten beschreven. Te weten:

  • Agapornis cana cana
  • Agapornis cana ablectanea
De ondersoort ablectanea is te herkennen aan het meer blauwachtig groen in zijn verenkleed, tevens heeft hij een groenere lichaamskleur.

De voeding van deze vogel bestaat in het wild uitsluitend uit graszaden. Soms wordt gemeld dat hij ook rijst eet, maar dit is niet correct. Tijdens voedselvluchten worden ze soms vergezeld van vogels die behoren tot de familie der lonchura's.

Het nest van de canus is eenvoudig en wordt gebouwd in een nestholte in een loofboom. Het wordt bekleed met stukjes blad en grashalmen. In het nest worden meestal tussen de 3 en de 7 eieren gelegd, die gedurende 18 tot 22 dagen bebroed worden. Ongeveer 6 weken na het uitkomen verlaten de jongen het nest. Het schijnt zo te zijn dat jonge mannen in het wild met een geheel groene kleur het nest verlaten, terwijl dit in gevangeschap niet wordt waargenomen.
Het schouwen van de eieren wordt niet geadviseerd, daar het een schuwe vogel is, die zeer snel zijn nest verlaat om er niet meer terug te keren.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.