allevogels


advertentieruimte

Mycteria ibis

Afrikaanse Nimmerzat - Mycteria ibis - Yellow-billed Stork

De Afrikaanse nimmerzat is een ooievaarsoort (familie Ciconiidae) die voor het eerst beschreven is door Linnaeus in 1766. Na diverse omzwervingen in ordes en geslachten en discussie over mogelijke verwantschappen van soorten, worden ooievaars nu gerekend tot de grote groep watervogels ofwel Aequornithes.
Onze nimmerzat is rond een meter groot en er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop. Het is geen trekvogel, maar groepen nimmerzatten volgen wel de veranderende waterlopen door Afrika. Ze leven in en rond rivierbeddingen, meren, moerassen en kleine beekjes. In droge tijden wijken ze gerust 1000 of meer kilometer uit naar gebieden waar dan wel water staat. Het verspreidingsgebied is dan ook zeer groot en omvat zo ongeveer geheel Afrika ten zuiden van de Sahara.

Deze vogels zijn carnivoren, ze eten bijna uitsluitend dierlijk voedsel. Dat bestaat gewoonlijk uit vis, maar ook allerlei andere waterdieren, reptielen, kikkers en zelfs kleine zoogdieren en vogels staan geregeld op het menu. Ze hebben een manier van jagen ontwikkeld die ze erg weinig energie kost; ze staan meestal roerloos stil, met open snavel vlak boven het water en slaan pas toe als ze een prooi binnen bereik hebben. Ze zijn daarin zo goed dat ze een slagingpercentage hebben van meer dan 80%, dat is exteem hoog voor jagende dieren. Metingen hebben aangetoond dat ze kunnen reageren binnen enkele honderdsten van seconden. Ook op het droge weten ze vaak zeer snelle prooidieren te verrassen.

Behalve slapen en foerageren, broeden nimmerzatten ook in groepen, van vaak wel 40 of meer paren. De vogels verkleuren dan, het rood tussen kop en hals wordt feller en de vleugelranden worden diepzwart. Van flinke takken maken de vogels een fors nest en in één enkele boom worden soms wel 20 nesten geteld. Ruim 2 kubieke meter ruimte blijken de vogels voldoende te vinden, ze zitten gezien hun grootte dus zeer dicht op elkaar. Of het nog niet druk genoeg is, worden deze nestbomen ook nog vaak gedeeld met reigers.

In de broedtijd bepaalt de man de broedplaats, hij helpt dan ook ijverig mee met de bouw, zei het als een soort "opper". Hij draagt het materiaal aan, de pop bouwt het nest. Na veel imponerend vleugelgeklapper en klepperen van de snavels door beide vogels, volgen meerdere paringen op het nest.
De pop legt meestal 3 forse witte eieren die gedurende 30 dagen door man en pop om en om bebroed worden. De jongen worden rond de twee maanden in het nest gevoerd voor ze kunnen uitvliegen.
De Afrikaanse nimmerzat kan in het wild een leeftijd van wel 30 jaar bereiken, in gevangenschap nog meer.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.