allevogels


advertentieruimte

Actophilornis africanus

Afrikaanse jacana - Actophilornis africanus - African Jacana

Afrikaanse jacana is niet de enige Nederlandse naam die aan deze vogels is meegegeven. Hij wordt ook wel Lelieloper, grootlangtoon (Afrikaanse naam) of Lotusvogel genoemd.

Jacana's vormen een vogelfamilie (Jacanidae) met 6 geslachten die verspreid over de wereld in alle tropische gebieden voorkomt. Grofweg kunnen we stellen dat hij in Afrika, Australië, Azië en Amerika leeft. De volgende soorten zijn beschreven:

  • Actophilornis africanus (Grootlangtoon)
  • Actophilornis albinucha (Madagaskar jacana)
  • Hydrophasianus chirurgus (Waterfazant)
  • Irediparra gallinacea (Australische jacana)
  • Jacana jacana (Leljacana)
  • Jacana spinosa (Noordelijke of Amerikaanse Jacana)
  • Metopidius indicus (Bronsvleugeljacana)
  • Microparra capensis (Dwergjacana)
Het zijn watervogels met extreem lange tenen (letterlijk dan). Met die tenen kunnen ze prima over waterplanten lopen. De vogels zijn als extra hulpmiddel hiervoor, in verhouding met hun grootte, erg licht.

De Afrikaanse jacana voedt zich met insecten en andere ongewervelden. Hij zoekt deze in het water of op de drijvende vegetatie.

In een drijvend nest worden meestal 4 eieren gelegd die door de man worden uitgebroed. De man verzorgt daarna de jongen, daar de pop alweer op pad is met een andere man. Deze soort is namelijk een polyandrische soort, dat inhoudt dat de pop met meerdere mannen paart om zo voor veel nakomelingen met verschillende genen te zorgen.

Tot slot nog een grappig feitje. Als er gevaar dreigt voor deze soort, dan neemt de man de jongen onder zijn vleugels en gaat er dan vandoor met zijn kroost. Doordat de jongen al vrij lange poten hebben, wil het wel eens gebeuren dat de poten van de jongen onder de vleugels vandaan komen. Dit is een grappig gezicht, daar er dan een vogel loopt met een stuk of 10 poten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.