allevogels


advertentieruimte

Ploceus subaureus
foto Ton Figee

Afrikaanse Gouden wever - Ploceus subaureus - African Golden-weaver

De Afrikaanse Gouden wever wordt vaak verward met de Holub's Gouden Wever, de Ploceus xanthops. Deze twee soorten lijken ook sprekend op elkaar, het enige verschil zit in de oogkleur. De Afrikaanse gouden wever heeft roodbruine ogen, de Holub's gele. Hij is rond de 17 cm lang en weegt tegen de 40 gram. Zowel de man als de pop zijn zo fraai geel gekleurd.

Er zijn naast de nominaatvorm nog twee ondersoorten beschreven, de Ploceus subaureus aureoflavus en de Ploceus subaureus tongensis.
Deze vogels komen aan de gehele oostkust van Afrika voor, liefst in de buurt van rivierdelta's en tegenwoordig ook op en om rijstvelden.

Afrikaanse Gouden wevers zijn sociale vogel die leven in groepen, maar niet zulke grote zwermen als veel andere wevers. Meestal bestaat een groep uit 5 of 6 mannetjes, 30 of meer poppen en jonge vogels.

Het zijn veelzijdige eters, ze eten zaden, insecten maar ook bloemen, nectar, stuifmeel en jong blad. Het voedsel wordt deels op de grond gezochts, deels in bomen en struiken. Ook vangen ze insecten in de vlucht. Vooral als de termieten opstijgen, volgt er vaak een waar feestmaal voor deze fraaie wevers.

Ook het broeden doen deze wevers in groepsverband, elke man bouwt meerdere nesten die diverse poppen komen inspecteren als de grove bouw klaar is. De nesten worden aan een overhangende tak gehangen, bijna altijd boven het water. Als een pop een nest goedkeurt, bekleedt ze zelf het nest van binnen met fijnere grassen en haren.
Vaak heeft een enkele man op deze manier 5 of soms wel 7 nesten tegelijk.

Elke pop legt 2 of 3 eitjes, die ze ook zelf uitbroedt. De jongen komen al na 13 dagen broeden uit en worden de eerste week met uitsluitend dierlijk voedsel gevoerd. Als de jongen 18 of 19 dagen oud zijn, verlaten ze het nest. Meestal bemoeit de man zich nauwelijks met de broedende poppen en met de jongen, maar soms helpt hij wel met voeren van net uitgevlogen jongen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.