allevogels


advertentieruimte

Pygmy Goose

Afrikaanse dwerggans - Nettapus auritus - African Pygmy Goose

De Arikaanse dwerggans is een van de kleinste ganzen ter wereld, hij is met zijn 33 cm niet veel groter dan de gemiddelde eend. Toch is het een echte gans. Hij is voor het eerst beschreven door Boddaert in 1783. Het geslacht Nettapus telt nog twee soorten;

  • Nettapus coromandelianus (Katoen dwerggans)
  • Nettapus pulchellus (Groene dwerggans)
Er zijn geen ondersoorten bekend.

De geslachten zijn erg gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, alleen de mannetjes hebben een donkergroene vlek aan beide zijkanten van de kop, de vrouwtjes zijn daar witgrijs. Ook hebben mannetjes een gele snavel terwijl die bij de vrouwtjes donkerbruin is.
Afrikaanse dwergganzen komen in heel Afrika ten zuiden van de Sahara voor, tot op Madagaskar zelfs. Ze leven altijd in groepen in de buurt van water, in moerasgebieden en in en rond langzaam stromende rivieren. Hoewel het geen trekvogels zijn, verplaatsen ze zich wel over grote afstanden als het in een bepaald gebied te droog wordt.

Dwergganzen eten heel gevarieerd; zaden van waterlelies en andere planten, insecten, vissen en andere waterdiertjes. Ze kunnen ook duiken om voedsel te vangen. Ze leven dan ook het liefst in helder water met een dek van grote waterlelies.

De Afrikaanse dwerggans leeft dan wel in groepen, hij is zeer monogaam. Alleen als een van de vogels dood gaat, zoekt de ander een nieuwe partner.
In de broedtijd, deze hangt vooral af van het begin van het regenseizoen, zoeken de ganzen geschikte holtes in bomen om een nest te maken. Vaak gebruiken ze verlaten spechtennesten, hoog boven de grond, maar ze gebruiken ook lager gelegen holen, bijvoorbeeld in een termietenheuvel. Bij eventueel gebrek aan geschikte holen, maken ze van takken en waterplanten zelf een fors rond nest in een boom, liefst een die vlak bij het water staat.

In het nest worden gemiddeld 8 eieren gelegd, die ruim 3 weken bebroed worden. De jongen worden vooral met insecten en kleine waterdiertjes grootgebracht en ze verlaten het nest pas na 7 weken.
Jonge dwergganzen komen heel langzaam op kleur, ze zijn pas echt volwassen als ze een jaar oud zijn en geslachtsrijp als ze twee jaar zijn. Deze gans wordt gemiddeld 15 jaar oud.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.