allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Sporopipes squamifrons

Baardmanwever - Sporopipes squamifrons - Scaly Weaver

In het Engels wordt het baardmannetje scaly weaver (geschubde wever) genoemd. Dit is vreemd, want hij valt wel onder de Ploceidae maar eigenlijk onder de famile Passerniae, de mussen. Een andere Nederlandse naam is Afrikaans baardmannetje.
Hij komt voor in het zuidoosten van Afrika, in Angola, Botswana, Namibië, Zuid Afrika, Zambia en Zimbabwe. Hun habitat bestaat uit doornstruiken met in de buurt open grasland. Ze blijven wel altijd in de buurt van water.

De baardmanwever is ongeveer 11 cm groot en weegt rond de 12 gram. Het meest typerend aan zijn uiterlijk zijn de twee zwarte baardstrepen. Ook de vleugeltekening valt op, net als op de kop lijken het net schubben. Er is geen uiterlijk verschil tussen man en pop, maar alleen het mannetje zingt.

Deze baardmanwevers zijn hoofdzakelijk zaadeters, maar ze vullen hun menu graag aan met insecten, ze eten zelfs bijen en wespen. Deze worden in de vlucht gevangen en de vogels ondtdoen zich van de gevaarlijke angels door hun prooi tegen een tak te slaan.

In gevangenschap adviseren wij tropen- en onkruiidzaad, aangevuld met universeelvoer en wat levende insecten(larven).

Baardmanwevers zijn monogaam en vormen koppels voor het leven. In het wild hebben ze niet echt een vaste periode als broedtijd. Ze broeden als de omstandighden goed genoeg zijn, voedselaanbod lijkt de belangrijkste voorwaarde.
Het nest wordt vaak in een doornstruik gebouwd, de pop legt daar gemiddeld 5 groene eitjes in die alleen door de pop 12 dagen bebroed worden.

Eenmaal geacclimatiseerd zijn het sterke vogels die met name in de broedtijd wel vrij fel een territorium verdedigen. Voldoende ruimte is een must als u ze bij klenere vogels wil houden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.