allevogels


advertentieruimte

Aalscholver - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

De aalscholver hoort bij de familie van de pelikaanachtige en is met zijn 80 cm een forse vogel. Hij lijkt op het eerste gezicht helemaal zwart, maar de foto's op de fotopagina bewijzen anders, er zitten heel wat fraaie kleuren in zijn verenpak. Hij leeft altijd in de buurt van water, het maakt hem niet uit of dat zoet, brak of zout water is. Tussen zijn tenen heeft hij forse zwemvliezen, waardoor hij snel onder water kan zwemmen, maar zijn poten zijn zo gevormd, dat hij er zich ook prima mee kan vasthouden op een tak. Hij slaapt dan ook vaak in een boom.

Voor een watervogel heeft hij een merkwaardige eigenschap, hij mist de vetlaag die de veren eenden droog houdt als ze te water gaan. Nadat hij gedoken heeft, moet hij zijn veren laten drogen, dat doet hij door met gespreide vleugels op een verhoging te gaan zitten. In de randstad zijn dat vaak lantaarnpalen langs snelwegen.

De aalscholver is een echte viseter, hij eet gemiddeld een pond vis per dag. Met zijn gehaakte snavel vangt hij deze en bijna altijd lukt het hem de vis naar binnen te werken, ook als deze veel te groot lijkt. Dit komt doordat de keel en hals bijzonder rekbaar zijn, haast vergelijkbaar met slangen.

Omdat hij veel vis eet, werd de aalscholver lange tijd gezien als concurrent voor beroepsvissers, daarom is hij zwaar bejaagd geweest. Sinds 1965 is hij officieel beschermd en is het weer een veelvoorkomende vogel. In de Oostvaardersplassen huist nu een zeer grote kolonie aalscholvers. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dan ook dat de aalscholver geen bedreiging vormt voor de visstand. Het is eerder zo dat de aalscholver er is doordat de grotere roofvissen inmiddels door de visserij zijn weggevist. Daardoor overleven er meer kleine vissoorten, waar de aalscholver van leeft. De aalscholver is wel in staat grotere soorten vis te eten. Daar zijn ook foto's van. Maar in de praktijk doen ze dat nauwelijks. Uit onderzoek in Noordwest-Overijssel blijkt dat de omvang van het totale visbestand, uitgedrukt in kilo's per hectare, van wateren met en zonder aalscholvers nauwelijks afwijkt.

Ook het broeden doen aalscholvers in kolonie, niet zelden met honderden tegelijk. In bomen worden grote nesten gebouwd van takken, riet en lange grassen. De man en de hen broeden de 3 tot 4 eieren samen uit. Na ruim 3 weken komen de eieren uit, de jongen blijven zo'n 6 weken in het nest. Na nog eens weken zijn ze zelfstandig en hoeven de ouders alleen voor zichzelf te zorgen. Het langdurig verzorgen van de jongen, net zo grote eters als zijzelf, maakt waarschijnlijk dat de vogels per jaar een legsel grootbrengen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.