allevogels


advertentieruimte

Black Tern

Zwarte Stern - Chlidonias niger niger - Black Tern

De zwarte stern is al in 1758 beschreven door Linnaeus, hij gaf deze vogel de naam Chlidonias, dat "gelijk een zwaluw" betekent.
In 1789 werd de eerste en enige ondersoort beschreven, de Chlidonias niger surinamensis. De laatste leeft in Noord-Amerika in de zomer en in Centraal- en Zuid-Amerika in de winter. Deze ondersoort is net iets kleiner dan de niger niger.
De nominaatvorm leeft meer oostelijk, grofweg van Noord-Europa tot in Afrika en het westen van Azië en is ook regelmatig in Nederland te zien.
De ondersoort surimanesis is wel af en toe als dwaalgast gezien in Engeland en Ierland.

Zwarte sterns zijn zeer sociale vogels, ze leven altijd in groepen, soms van enkele tientallen exemplaren, soms honderden en zelfs duizenden. Ze bewonen vooral kustgebieden en landinwaarts gebieden met grote meren. Ze vliegen, ook vaak in groepen, laag over het water en over land. Anders dan andere sterns, maken zwarte sterns nauwelijks duikvluchten om vis te vangen, ze verschalken visjes die net onder het wateroppervlak zwemmen met verrassingsaanvallen. Op zee maken ze graag gebruik van groepen roofvissen of dolfijnen die scholen vis naar de oppervlak jagen.
Naast vis bestaat, zeker in de broedtijd, een groot deel van het voedsel uit insecten. Daarnaast eten ze ook nog slakken, kleine salamanders, kikkers en wormen.

Ook broeden doen zwarte sterns in grote groepen, vaak ook samen met andere soorten. Van oorsprong bouwden ze hun nesten op drijvende waterplanten, vooral op krabbescheer. Omdat die plant erg gevoelig is voor vervuiling, is hij in veel van hun broedgebieden zo goed als verdwenen, dus moesten de sterns alternatieven vinden. Ze bouwen nu nesten op omgevallen rietkragen, op verlaten drijvende nesten van muskusratten of op die van andere watervogels. Vogelwerkgroepen leggen tegenwoordig vlotjes neer waar ook graag gebruik van gemaakt wordt. Zelf bouwen de sterns helaas niet echt heel stevige nesten, er gaan nogal wat legsels verloren als het zwaar weer wordt.

Een legsel bestaat meestal uit 3 eieren, soms 4 of 5. De eierschaal is bestand tegen de zeer vochtige omstandigheden in de drijvende nesten en beschermt de inhoud zelfs tegen kortstondige overstroming. Beide ouders broeden de eieren in 3 weken uit en de jongen zijn nog net geen nestvlieders. Wel kruipen ze al na 2 of 3 dagen het nest uit en verstoppen zich dan tussen de beplanting. Beide ouders voeren de kuikens met vooral insecten, ze groeien dan ook snel en vliegen uit als ze net 3 weken oud zijn. Ook daarna worden ze nog 2 weken gevoerd voor de jonge sterns zichzelf moeten redden.

Zwarte sterns zijn trekvogels in de meest ruime zin van het woord, ze broeden in het hoge noorden, met Nederland als meest zuidelijke punt, maar trekken daarna zo'n beetje naar de andere kant van de wereld. Ze trekken langs Europa, via Afrika helemaal naar het Zuidpoolgebied. Daar eten ze langs de kust hun buikjes vol om pas in het voorjaar weer helemaal naar het hoge noorden te vliegen. Ze vliegen in 3 maanden dus ruim 15000 (vijftienduizend!) kilometer.

De volwassen vogels keren begin mei terug voor een nieuwe broedronde. Jonge vogels voegen zich tijdens de trek terug vaak bij andere groepen, waardoor de kans op inteelt verkleind wordt. Oudere vogels blijven vaak hun hele leven dezelfde broedplaatsen gebruiken. De oudste ooit gevonden, geringde, zwarte stern was 17 jaar oud.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.