allevogels


advertentieruimte

Lagonosticta rara

Zwartbuik amarant - Lagonosticta rara - Black-bellied Firefinch

De zwartbuikamarant is ook bekend onder de naam zwartbuikvuurvink en komt voor in zuidelijk Afrika, met name in Kameroen, Kongo, Soedan, Oeganda en Kenia. Er is één ondersoort beschreven, de Lagonosticta rara forbesi, die leeft wat meer westelijk

Het leefgebied is groot en daarom ook zeer divers. Deze kleine vogel, hij meet maar net 10 cm, komt voor op open graslanden, in berg- en heuvelachtige streken en rond rivieren en meren. Hij blijft wel altijd in de buurt van water en wat dicht struikgewas.

Het voedsel bestaat uit een mix van zaden en insecten, graszaden vooral en mieren. De zwartbuik amarant of -vuurvink leeft dan ook veel op de grond. Voedsel zoeken doen deze vogeltjes vaak in kleine groepjes, buiten de broedtijd zijn ze zeer verdraagzaam naar elkaar.

In de broedtijd zoekt elk koppel een veilig plekje voor een nest, meestal laag in dichte beplanting. De mannetjes worden dan ineens erg territoriaal, niet alleen naar soortgenoten maar ook naar andere vogels met veel rood.
Deze vuurvinkjes maken van grassprietjes een fijn maar stevig nestkommetje en een legsel bevat meestal 4 eitjes. De eitjes komen uit na 12 dagen broeden en beide ouders voeren de eerste week voornamelijk mieren en mierenpoppen. Daarna gaan ze geleidelijk over op zaad, zodat het spijsverteringskanaal van de jongen op beide soorten voedsel berekend is. Met ongeveer 5 weken zijn de jongen helemaal zelfstandig en bij een voldoende groot voedselaanbod beginnen de ouders aan een volgend legsel.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.