allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Lophotis ruficrista

Zuid-Afrikaanse Kuiftrap of Boskorhaan - Lophotis ruficrista - Red Crested Bustard

Er zijn 27 verschillende soorten trappen, ze komen voor over de hele oude wereld. Ze leven allemaal op de grond, hoewel ze wel kunnen vliegen. Het zijn grote sterke vogels met lange poten en allemaal hebben ze een prima schutkleur.

De Zuid-Afrikaanse Kuiftrap wordt ook wel Boskorhaan genoemd, is rond de 50 groot en behoorde tot een aantal jaren geleden nog tot het geslacht Eudotis. Hij heette dus ook Eudotis ruficrista. Dit geslacht telde vroeger 14 soorten. Tegenwoordig worden er nog slechts 5 tot Eudotis gerekend, de rest is verdeeld over de geslachten Afrotis, Lissotis, Lophotis, Houbaropsis en Sypheotides.

De Zuid-Afrikaanse Kuiftrap leeft in drie gescheiden gebieden in Afrika. In het westen komt hij voor van Senegal en Mauritanië tot Soedan. In het oosten van Ethiopië en Somalië tot in Tanzania en in het zuiden van Afrika leeft hij onder de lijn Angola - Mozambique. Meestal trekken de vogels alleen of per koppel op, deze trappen leven buiten de broedtijd niet in groepen.

De vogels leven op droge gronden met wat lage begroeiing en ze lopen vooral weg bij gevaar. Vliegen lijken ze alleen te doen om zich te verplaatsen naar voedselgebieden.
Dat voedsel kan echt van alles zijn, het zijn echte voorbeelden van omnivoren. Ze eten knaagdieren, insecten en kleine reptielen maar ook zaden, bladeren, grassen en bloemknoppen. Vliegende insecten slaan ze vaak uit de lucht terwijl ze zelf op de grond blijven en hooguit de hals wat strekken.

In de broedtijd verzamelen de trappen zich en de mannetjes vertonen spectaculair baltsgedrag. Dit gedrag lijkt veel op de balts van kraanvogels, volgens sommige ornithologen toont o.a. dit de (verre) verwantschap aan met kraanvogels.
Een man probeert meerdere hennen te verleiden en te bevruchten. Na diverse paringen trekt de man weer verder en de hennen zorgen voor de rest.

Kuiftraphennen maken van grassen, takken en bladeren een simpel nest op de grond, meestal goed verborgen onder een struik of tussen grote graspollen. Een hen legt meestal één, soms twee eieren en broedt die in 22 dagen uit. De jongen vliegen/lopen met 6 weken uit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.