allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Ixobrychus minutus

Woudaapje - Ixobrychus minutus - Little Bittern

Het woudaapje is de kleinste reigersoort die in Nederland voorkomt, hij is slechts 35 cm groot. Reigers en roerdompen behoren tot de familie Ardeidae, die telt maar liefst 60 soorten in 17 geslachten.
De woudaap is een echte moerasvogel, zijn leven speelt zich voornamelijk af in dichte rietkragen en lisdoddevelden. In Nederland vindt hij zo'n leefgebied alleen nog in natuurgebieden als de Vechtse plassen. In rietvelden in de rest van de wereld komt hij ook voor, met uitzondering van Amerika.

In Nederland is het woudaapje een trekvogel, hij overwintert in Afrika. Omdat hij zich bijna altijd verschuilt tussen riet, wordt hij maar zelden gezien, tenzij hij gaat vliegen. Terwijl het verenpak een uitstekende schutkleur heeft, valt hij in de vlucht op door grote witte vlekken aan de binnenkant van de vleugels. Ook zijn kortere nek maakt verwarring met andere reigersoorten niet logisch.

Woudaapjes leven van allerlei waterdiertjes; visjes, garnalen, salamanders en kikkers en daarnaast eten ze ook insecten. Ze vangen het voedsel vanaf de oever of zittend op grote waterplanten.

Van rietbladeren en stengels bouwen ze vlak boven het water een stevig nest waar de hen gemiddeld 4 eieren in legt. Het mannetje bewaakt de broedende pop fel en verjaagt o.a. de veel grotere blauwe reiger met veel geblaas en vleugelgeklapper als die te dicht bij het nest komt.
De jongen zijn nestvlieders maar de eerste twee weken slapen ze wel onder moeders vleugels op het nest.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.