allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Dendrocygna viduata

Witwangfluiteend - Dendrocygna viduata - White-faced Whistling Duck

Witwangfluiteenden worden ook wel witwang boomeenden genoemd en zijn voor het eerst beschreven door Linnaeus in 1766. Hij zag de vogels in Cartagena, een havenstad in Colombia. In Zuid-Amerika leven ze in het deel tussen Costa Rica en Uruquay. Niet veel later werd de vogel ook in grote aantallen in Afrika gezien, nader onderzoek leerde dat het hier geen ondersoort betreft maar excact dezelfde vogel. Ook in Afrika zijn ze wijdverspreid, ze komen overal ten zuiden van de Sahara voor.

De witwangfluiteend is ongeveer 50 cm groot en een sociale vogel die een sterke paarbinding laat zien. Koppels poetsen elkaars veren zeer regelmatig. Bij het foerageren worden niet zelden grote tot zeer grote groepen gezien.
Mannetjes zijn herkenbaar aan het helderwit op kop en hals, bij de vrouwtjes is dat wit bijna altijd wat troebel, vaak zit er wat bruin door.
Ondanks de tweede naam boomeend komen deze eenden niet echt vaak in bomen, ze zitten veel liever op het water en op zandbanken. Ze komen voor in alle grotere zoetwatergebieden waar voldoende voedsel te vinden is. Het zijn uitstekende zwemmers maar ze duiken niet echt goed, meer zoals onze wilde eend, het "op z'n kop staan".

Witwangfluiteenden zijn geen trekvogels, maar ze verplaatsen zich wel in grote groepen van en naar verdergelegen voedselgebieden. Dat verplaatsen doen ze vaak 's nachts, ze kunnen prima in het donker vliegen. Overdag worden ze dan ook vaak rustend gezien.

Het menu van deze fluiteenden is zeer gevarieerd te noemen, ze eten allerlei (gras)zaden, uitlopers en zaden van waterplanten, zacht fruit, maar ook mosselen en andere schelpdieren, (water-)insecten en wormen.

Vak voor de broedtijd ruien de vogels heftig, waardoor ze een week of drie niet kunnen vliegen. Ze houden zich die tijd vooral schuil tussen beplanting op en om het water. Meestal wordt er gebroed in groepjes van 5 tot 10 koppels. Elk koppel zoekt dan een plek minstens 50 meter van een buurnest. Als de rui voltooid is, maken beide partners samen van gras en bladeren een nest en er worden gemiddeld 8 eieren gelegd. Beide oudervogels broeden deze om beurten uit om ruim 4 weken. De jongen zijn nestvlieders maar worden de eerste weken goed verborgen gehouden tussen de (water)planten.
Beide ouders bieden zeer royaal voedsel aan, vooral veel dierlijk voer in die tijd.

Vanwege hun fraaie uiterlijk worden witwangfluiteenden vaak gehouden in dierentuinen en parken. Behalve mooi, kunnen ze echter ook behoorlijk luidruchtig zijn. Hun gefluit gaat bij sommigen "door merg en been".

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.