allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Motacilla Alba Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart - Motacilla Alba - White Wagtail

Kwikstaarten horen met piepers tot de familie Motacillidae, die uit 54 soorten bestaat. De witte kwikstaart werd in 1758 door Linnaeus voor het eerst beschreven en komt ook nu nog veelvuldig in Nederland voor. Binnen Europa komen meer soorten van deze familie voor; de duinpieper, de graspieper, de boompieper, Berthelots pieper, de waterpieper en de oeverpieper en daarnaast de rouwkwikstaart, de gele kwikstaart en de grote gele kwikstaart. Het zijn alle insectenetende zangvogels.

De witte kwikstaart is rond de 18 cm lang, wit met zwart en hij valt vooral op door zijn zeer beweeglijke staart. Die staart wipt bijna voortdurend heen en weer, speciaal als hij op voedseljacht is. Dat voedsel zoekt hij over het algemeen op de grond, alle soorten insecten, wormpjes, slakjes en larven vormen zijn prooi. U kunt deze pracht tegenkomen langs weilanden, maar ook langs (liefst modderige) paden in bos- en duingebieden. Een aantal foto's bij dit artikel bijvoorbeeld zijn gemaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Witte kwikstaarten vertonen een opvallend zelden voorkomend gedrag in de vogelwereld. Het zijn zowel territoriumvogels als kolonievogels. Overdag houden ze er een ruim territorium op na, hun "eigen" voedselgebied. Zodra het begint te schemeren echter, laten ze alle grenzen in de steek en zoeken ze in grote groepen een gezamenlijke slaapplaats. Ze slapen in hoog gras, in riet of op akkers met hoog gewas. Bij het ochtendgloren spoeden ze zich weer ieder naar hun eigen plekje.

Witte kwikstaarten maken een nestje van gras, riet en mossen, ze maken meestal niet meer dan een klein kommetje. Ze zoeken voor het nest wel een beschut plekje, een oude schuur, een verlaten vogelnest, een holte in een boom of soms laag bij de grond in een berg takken en bladeren.
De pop legt meestal 4 eitjes die ze zelf bebroedt, een kleine twee weken. De jongen verlaten het nest ook al als ze twee weken oud zijn en nog een weekje later zijn ze zelfstandig.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen als u deze in gevangenschap wil houden. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.

De aanbevolen ringmaat is 2,8 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.