allevogels


advertentieruimte

Pycnonotus Leucotus

Witoorbuulbuul - Pycnonotus Leucotus - White-eared Bulbul

De witoorbuulbuul is rond de 18 cm groot en komt uit Zuid-west-Azië. Het leefgebied wordt gevormd door dichte bossen en graslanden omzoomd door dichte bossen of struikgewas. Meestal leeft deze vogel paarsgewijs, maar kleine groepen worden ook wel gezien, vooral rond plaatsen waar veel voedsel voorhanden is.

Volgens sommigen is aan de kleurintensiteit te zien of het een man of een pop betreft, mannetjes zouden altijd feller en contrastrijker van kleur zijn. Andere kwekers geven de voorkeur aan DNA-testen om het geslacht vast te stellen.

Witoorbuulbuuls zijn echte vruchten- en insecteneters. Door het jaar heen is de verhouding vruchten/insecten rond de 70 om 30%, in de broedtijd is die verhouding omgedraaid. In hun uitgestrekte habitat groeien zoveel verschillende soorten fruit dat een opsomming onbegonnen werk zou zijn, maar dadels lijken wel overal hoog op de verlanglijst te staan. Door het hoge suikergehalte zijn deze vruchten zeer energierijk en energie is iets dat deze snelle vogels veel gebruiken. Ze vliegen vaak en snel en lijken altijd op hun hoede.

In het wild wassen de vogels zich vaak, soms in poeltjes maar ook vaak door zich tegen natte bladeren te wrijven. Een groepje witoorbuulbuuls zich op die manier te zien wassen, is een waar spektakel.

In de broedtijd kan een koppel een klein territorium zeer fel verdedigen tegen alles wat beweegt, ook veel grote vogels worden verjaagd en indien nodig zelfs aangevallen. Man en pop bouwen samen een komvormig nestje in de vork van een dikke tak. De pop legt 3 of 4 eitjes die na 12 dagen broeden al uitkomen. De jongen worden met vooral dierlijk voedsel grootgebracht en groeien dan ook zeer snel. Soms al na 12 dagen wagen ze de eerste voorzichtige stapjes buiten het nest.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.