allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Stactolaema leucotis
foto Ton Figee

Witoorbaardvogel - Stactolaema leucotis - White-eared Barbet

Witoorbaardvogels leven in het zuidoosten van Afrika, verspreid over meerdere landen. Het zijn niet alleen vogels van de bergbossen, ze komen voor tot op hoogtes van ruim 2000 meter, maar net zo goed in laagland aan de kust. Ze leven in de buurt van rivieren en grote meren, vochtige streken met een uitbundige plantengroei. Hoewel het geen trekvogels zijn, verplaatsen ze zich wel regelmatig in groepen naar de gebieden waar op dat moment rijp fruit te vinden is.

Net als toekans springen deze baardvogels graag van tak naar tak en als ze vliegen, lijkt dat ze moeizaam af te gaan, de vleugels zijn in verhouding vrij kort. De witoorbaardvogel is ook een geduldige vogel, hij kan lang stilzitten als hij op een prooi loert. Naast fruit eet hij namelijk ook heel veel soorten insecten. Deze worden vaak met een verrassingsaanval geslagen in de vlucht.

Het zeer gevarieerde menu van witoorbaardvogels bestaat uit o.a. vijgen, mango's en diverse bessen, maar ook spinnen, sprinkhanen, krekels, libellen, kakkerlakken en zelfs wespen en horzels. Grotere prooien worden vaak doodgeslagen tegen een tak of steen, de angel van stekende insecten wrijven ze er uit voor ze de prooi opeten.

In de broedtijd zoeken bestaande koppels elkaar weer op en nemen een klein territorium voor zichzelf. Zo klein echter, dat in een boom gerust meerdere nesten van deze soort te vinden zijn. Voor zo'n boom is het niet zo gunstig, want de vogels hakken er tunnels in van vaak wel 60 cm diep met aan het eind nog een soort kamertje.

De pop legt 4 of 5 eieren en beide vogels broeden om beurten. Afhankelijk van de temperatuur in het nest komen de eieren na 15 of 19 dagen uit (in al half vermolmde bomen is de temperatuur een stuk hoger dan in levend hout). Beide ouders voeren ook en opvallend, ook een aantal andere vogels helpt hier vaak bij. De jongen krijgen vooral insecten en slechts een klein deel fruit te eten en met ruim 4 weken kruipen ze de nestgang uit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.