allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Aratinga leucophthalma

Witoog Aratinga - Aratinga leucophthalma - White-eyed Conure or Parakeet

Aratinga's vormen een geslacht Amerikaanse parkieten, ze hebben lange puntige staarten en bijna alle soorten zijn overwegend groen. De meeste soorten hebben een beetje rood maar er zijn een paar soorten die voornamelijk oranje of zelfs geel zijn. Ze leven in groepen en veel broeden ook in kolonies. De naam aratinga betekent in de lokale Braziliaanse taal iets als mooi gekleurde papegaai.

De witoog aratinga is één van de ruim 20 soorten. In een aantal beschrijvingen wordt ook de wetenschappelijke naam leucophthalmus gebruikt. Deze vogel werd voor het eerst beschreven door de Duitser Müller, hij gaf de vogel de soortnaam leucophthalma, die opgebouwd is uit het Griekse leukos (wit) en opthalmos (oog).

Witoog aratinga's leven in het oostelijk deel van Zuid-Amerika, globaal van Oost-Venezuela tot aan Uruguay. Ze bewonen regenwouden, rotsgebieden, rivierdelta's maar ook drogere gebieden als savannes. Ze kunnen zich prima aanpassen aan hun omgeving en zijn niet specifiek warmtebehoevend.
De grootte ligt meestal tussen de 30 en 35 cm en de kleur is overwegend groen met wat rode vlekjes, vooral in de hals en op de vleugelbochten. De onderkant van de vleugels toont wat geel.

Het menu van deze grote parkieten bestaat uit allerlei zaden, vruchten, bloemen en bloemknoppen en insecten. Het zijn sociale vogels, ze leven in grote groepen, foerageren samen en leggen hierbij soms flinke afstanden af. Vooral als de palmvruchten rijp zijn, worden soms groepen van meer dan 1000 vogels gezien. Witoog aratinga's zijn niet schuw, ze komen ook in bewoonde streken voor. In landbouwgebieden zijn ze soms een ware plaag, ze kunnen op bijvoorbeeld een maisveld ernstige schade aanrichten.

Witoog aratinga's zijn holenbroeders die graag in een groep broeden, vaak met 10 of meer koppels samen. Soms kapen ze verlaten nesten van bv oropendola's. In zo'n nest maken de koppels elk zelf een holle ruimte die als daadwerkelijk nest gebruikt wordt. Op een van de foto's op onze fotopagina ziet u zo'n enorm bouwwerk van nesten in een boom.

De koppels zijn monogaam en de pop legt meestal 4 eieren per legsel. De vogels wisselen elkaar af met broeden en na 22 tot 25 dagen komen de eieren uit. De jongen worden door beide ouders gevoerd en vliegen uit als ze 7 weken oud zijn. Jonge witogen hebben wel al de lichaamskleur van de ouders maar missen nog de rode accenten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.