allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Zoothera citrina 
cyanotus

Witmasker Damaljster - Zoothera citrina cyanotus - Orange-headed Thrush

De Witmasker damaljster is een ondersoort van de damalijster, de Zoothera citrina citrina.
Het geslacht Zoothera vormt een deel van de lijstersoorten uit de familie Turdidae. Het is ook ingedeeld geweest als Turdus maar later veranderd in Zoothera. Er zijn 39 soorten beschreven en de Zoothera citrina heeft ook weer 12 ondersoorten. Zelfs binnen de diverse ondersoorten komt veel variatie in uiterlijke verschijning voor, en hoewel de soort al in 1790 beschreven is, zijn diverse geleerden nog altijd bezig deze vogels juist te plaatsen. Jonge vogels van bijna alle ondersoorten tonen bijvoorbeeld de twee donkere wangstrepen, waar veel van de volwassen vogels deze niet meer hebben. Er zijn wel wat kleine verschillen in grootte tussen de diverse ondersoorten maar ook hier weer, dit kan nogal eens variëren.

Witmasker damalijsters zijn rond de 22 cm lange vogels die graag op de grond komen. Ze zijn net wat groter dan de "gewone" damalijster. Ze komen voor in vochtige dichte bossen in India en vertoeven het liefst in de schaduw. Tegenwoordig worden ze ook wel gezien in tuinen en boomgaarden. Ze leven vrij stil en teruggetrokken, al kunnen ze wel degelijk ook fraaie fluittonen ten gehore brengen. Meestal zijn het eenlingen of koppels die waargenomen worden, geen grote groepen. Jonge poppen zijn vaak wat minder fel gekleurd dan mannetjes, maar op wat oudere leeftijd is er geen zichtbaar geslachtsverschil meer.

Zoals veel lijsters zijn ook de witmaskers echte omnivoren, ze eten insecten, spinnen, wormen en slakken, fruit en jong groen. Ze zoeken hun voedsel bijna altijd op de bodem en net als onze inheemse merels, draaien ze graag blaadjes om om lekkere hapjes te vinden.

Hoewel deze vogels dus meestal vrij rustig zijn, kunnen ze wel mooi zingen. De zang zit een beetje tussen die van een merel en een lijster in. De witmasker damalijster kan ook prima imiteren, speciaal buulbuuls kan hij uitstekend nadoen.

In de broedtijd zingt vooral de man nog meer en de vogels bouwen samen van bladeren, mos en dennennaalden een komvormig nest in een forse boom of struik. Gemiddeld worden er 4 lichtblauwe eieren gelegd die man en pop om de beurt bebroeden. Na 12 of 13 dagen komen de eieren uit en de jongen worden zo goed gevoerd dat ze al na 12 dagen het nest verlaten. Zoals vaker bij deze vogelsoorten zijn de jongen nog 3 of 4 dagen erg onhandig en kunnen ze zich slechts hippend en klauterend verplaatsen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.