allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Berenicornis comatus

Witkuifneushoornvogel - Berenicornis comatus - White-crowned Hornbill

De indrukwekkende Witkuifneushoornvogel komt voor in Thailand en op verschillende Indonesische eilanden. De vogel is maar liefst rond de 80 cm groot, het vrouwtje is maar iets kleiner. Er is nog een duidelijker verschil tussen de geslachten, de man heeft veel meer wit in het verenpak. Bij de het vrouwtje zijn alleen de kuif en de staart wit, de rest is zwart.

Witkuifneushoornvogels leven in de groenblijvende wouden aan de randen van gebergten en in de laaglanden. Ze leven in groepen met bijna altijd even aantallen. Meestal bestaat zo'n groep uit 4 of 5 paren. Er is altijd een dominant vrouwtje dat de groep leidt. Dit vrouwtje mag ook de broedplaats kiezen en keuren, ook als zij zelf niet gaat broeden.

Neushoornvogels eten zo'n beetje alle soorten fruit en daarnaast dierlijk voedsel. Ze zijn daar niet kinderachtig in, ze werken echt alles wat past naar binnen, van insecten tot slangen, maar ook allerlei reptielen en kleine vogels staan op het menu.

Ook tijdens de broedtijd blijven de vogels vaak als groep samen. Eén koppel broedt, de andere vogels verzorgen de broedende pop en later het jong of jongen. Meestal is er één jong, soms twee. De jongen worden voornamelijk met dierlijk voer gevoerd tot ze zijn uitgevlogen, pas daarna leren ze ook fruit eten. Ze blijven lang bij de ouders, de eerste maanden worden ze ook nog door alle andere vogels gevoerd. Soms sluiten ze zich dan zelfs gewoon aan bij de groep en blijven samen leven met de ouders en de helpende vogels.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.