allevogels


advertentieruimte

Garrulax leucolophus

Witkuifgaailijster - Garrulax leucolophus - White-crested Laughingthrush

De witkuifgaailijster valt onder de familie Timalia's en is een van de grotere gaailijsters. Hij meet rond de 30 cm. Hij komt voor in dichte wouden op berghellingen van de Himalaya, vaak in bamboebossen.
De soort is voor het eerst beschreven in 1815 door Thomas Hardwicke, een Engelse majoor-generaal en natuurkundige. Hij heeft tijdens zijn tijd in India vele diersoorten beschreven.

Inmiddels zijn er 4 ondersoorten beschreven:

  • Garrulax leucolophus leucolophus
  • Garrulax leucolophus patkaicus
  • Garrulax leucolophus belangeri
  • Garrulax leucolophus diardi
Eén vogel, de Garrulax bicolor (zwarte witkuif gaailijster), is ook als ondersoort gezien maar is later toch als aparte soort vermeld. Deze soort heeft geen bruin in zijn verenkleed.

Witkuifgaailijsters zijn sociale vogels die leven in grote familiegroepen met per groep een flink territorium. Ze trekken vaak door de dichte middenlaag van het oerwoud maar scharrelen ook als groep over de bodem. Ze hippen op en tussen takken en zoeken tussen bladeren en schors naar voedsel. Het is een zeer luidruchtige soort, ze houden bijna continue contact met elkaar door naar elkaar te roepen. Regelmatig maken ze allemaal tegelijk geluid en daarbij flapperen ze met hun vleugels als ware het een soort ritueel. Als ze allemaal tegelijk zo roepen, kan het een flink kabaal geven en dat geluid wordt wel vergeleken met schaterlachen. Hieraan danken de gaailijsters de Engelse naam Laughingthrush.

Het hoofdvoedsel van deze gaailijsters bestaat uit dierlijk voedsel. Ze eten vooral insecten en allerlei kleine gewervelde dieren als hagedissen, Daarnaast eten ze fruit, nectar en wat zaden.

Ondanks dat witkuifgaailijsters het hele jaar door in groepen leven, zijn de vogels monogaam. Een eenmaal gevormd koppel blijft voor het leven samen. Normaliter broeden per familiegroep slechts een paar koppels per seizoen, deze koppels scheiden zich dan tijdelijk af van de groep maar de groep blijft wel in de buurt.
Zo'n broedrijp stel maakt samen een paar meter boven de grond een nest van bamboebladeren en bekleedt dit met mos. De pop legt 3 of 4 witte eieren, die door beide oudervogels afwisselend worden uitgebroed. Na 15 dagen komen de jongen ter wereld en deze worden door beide ouders met voornamelijk dierlijk voer grootgebracht. Als de jongen ruim 2 weken oud zijn, vliegen ze uit en ze worden dan behalve door de ouders vaak ook door oudere jongen gevoerd.
De vogels zijn geslachtsrijp als ze een vol jaar oud zijn en de levensverwachting in het wild is 15 jaar.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.