allevogels


advertentieruimte

Pionus senilis

Witkoppapegaai - Pionus senilis - White-crowned Parrot

De witkoppapegaai, ook wel witkop aratinga genoemd, leeft in Midden-Amerika van Panama tot Mexico. Hij bewoont daar de bosrijke gebieden langs de kust en bosgebieden landinwaarts. De witkoppapegaai heeft een lengte van ongeveer 24 centimeter

De wikoppapegaai kent, voor zover bekend, geen ondersoorten, maar toch zijn de biologen Hoppe en Robiller van mening dat er wel een ondersoort is, namelijk de Pionus senilis decoloratus. Deze soort zou blauwer van kleur zijn. Ook wordt er soms melding van gemaakt dat deze soort in 1929 door Griscom zou zijn vastgelegd.

Buiten het broedseizoen kom je deze vogels vaak tegen in groepen van 30 tot 50 vogels. Deze groepen verlaten dan het broedgebied op zoek naar voedsel. Ze worden regelmatig gezien in mais- en graanvelden. Ook komen ze in de fruitboomgaarden op zoek naar een vers stukje fruit.

Een nest wordt door deze soort niet zelf gemaakt, ze zoeken vaak een natuurlijk gevormde holte in een boom of in een rotsspleet. In gevangenschap wordt vaak een vierkant nestblok aangeboden. In het nest worden 3 tot 4 eieren gelegd, die gedurende 26 dagen worden bebroed. Het broeden kan al starten bij het eerste ei, dit is per pop verschillend. De jongen openen de ogen na ongeveer 4 weken en verlaten na ongeveer 8 weken het nest. De ouders voeren de jongen dan nog 4 weken bij.

Het voedsel bestaat in de natuur uit alles wat ze tegenkomen, dit maakt ze ook gelijk een plaag voor vele boeren. In gevangenschap is een parkietenmengsel aangevuld met vers fruit een uitstekende basis. Uiteraard dienen grit en maagkiezel niet te ontbreken. Als aanvulling kunnen halfrijpe maiskolven en diverse groentensoorten worden verstrekt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.