allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Dinemellia dinemelli
foto Ton Koek

Witkopbuffelwever - Dinemellia dinemelli - White-headed Buffalo-weaver

De witkopbuffelwever leeft in Oost-Afrika in meerdere landen. In Ethiopië, Somalië en Soedan leeft de nominaatvorm, de Dinemellia dinemelli dinemelli, en wat zuidelijker, in Tanzania en Kenia leeft een ondersoort, de Dinemellia dinemelli boehmi. De "boehmi" heeft nog meer zwart bovenop zijn lichaam.
Beide ondersoorten zijn eerst nog Textor dinemelli genoemd, omdat ze zeer verwant zouden zijn aan de grote Textorwevers, Ploceus cucullatus, maar al in de 19e eeuw is dit hersteld, het zijn echt aparte soorten.

Witkop buffelwevers zijn forse wevers, ze zijn rond de 22 cm groot. Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop. Ze leven vaak samen met textorwevers, alleen anders dan die soort, leven buffelwevers niet als groep maar als koppel in zo'n textorkololonie. Vermoed wordt dat ze wel de bescherming van de groep waarderen hoewel ze zelf niet echt kolonievogels zijn.

Het natuurlijk leefgebied wordt gevormd door uitgestrekte graslanden en gortdroge bossen met vooral eucalyptusbomen. Deze wevers leven van zaden en insecten, in verhouding eten ze veel vaker en meer dierlijk voedsel dan andere wevers. Het meeste voedsel wordt op de grond gevonden, alleen zaden van de diverse eucalyptussoorten eten ze vaak wel direct uit de bomen. Op de vlaktes zitten ze ook vaak in acasiabomen. De bomen leveren behalve zaden ook veel dierlijk voedsel op, bomen op verder kale vlaktes zijn vaak broed- en schuilplaatsen voor veel insecten.

De witkop buffelwever leeft dus als koppel en ze broeden graag midden in een kolonie textors. De nestbouw is enigszins vergelijkbaar, alleen bouwen hier man en pop samen aan het nest, meestal een flinke bol met een tunnelingang aan de onderkant. Ze hebben echter nog een extraatje ontwikkeld om rovers te weren. Als het nest klaar is, weven ze wat doornige takken rond de ingang. Als het weven van het nest al kunstig was, hoe ze de stugge takken van doornstruiken verwerken is helemaal een prestatie. De vogels nemen akelige steken voor lief en als er doornen afbreken, wordt gerust de hele tak vervangen.

Na diverse paringen buiten het nest, legt de pop 4 of 5 lichtgroene eitjes die bedekt zijn met bruine vlekken. Vooral de pop broedt en na 14 dagen komen de eitjes uit. De jongen worden met dierlijk voer grootgebracht en vliegen uit als ze zo'n 3 weken oud zijn. Ze blijven dan nog ruim 8 maanden bij de ouders in de buurt, daarom zie je na de broedtijd de witkop buffelwever wel vaak in groepjes.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.