allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Neochmia phaeton albiventer

Witbuik Zonastrilde - Neochmia phaeton albiventer - White-bellied Crimson Finch or Blood finch

Witbuik Zonastrildes komen voor in het westen van Australië. De Crimson Finch, zoals de Engelstalige benaming luidt, leeft in het wild vaak in de buurt van water en leeft van graszaden, kruidachtige planten, spinnen en insecten. Meestal worden ze gezien in paren of in kleine groepjes.

De witbuik zonastrilde is een ondersoort van de zwartbuik. naast deze 2 soorten is er nog een ondersoort beschreven. Hiermee komt het totaal dus op 4 beschreven ondersoorten, te weten:

  • Zwartbuik zonastrilde (Neochmia phaeton phaeton)
  • Zwartbuik zonastrilde oostelijke variant (Neochmia phaeton iredalei)
  • Witbuik zonastrilde (Neochmia phaeton albiventer)
  • Witbuik zonastrilde (Neochmia phaeton evangelinae) Deze komt voor in Nieuw Guinea

Deze kleine schoonheden kunnen een jaar 5 oud worden en ze zijn al met 3 maanden "volwassen" te noemen. Ze broeden vaak al in hun eerste levensjaar. De Witbuik Zonastrilde is net wat kleiner dan de Zwartbuik. Het zijn slanke vogels (tot ongeveer 12 cm lang) met een opvallend verlengde staart, die ze net als staartmezen vaak schuin omhoog houden.

De Witbuik Zonastrilde nestelt in groepen, maar wel ieder koppel in een aparte palmboom of struik, die dan ook zeer fel verdedigd wordt. Daar bouwt hij van gras en bladeren een langwerpig horizontaal nest. De pop legt meestal 5 eitjes, het broeden gebeurt afwisselend door man en pop en de eitjes kunnen met 14 dagen uitkomen. Spinnen vormen een (kennelijk) onmisbaar deel van het menu als er jongen zijn. Spinnetjes en insecten plukken ze uit de bast van de palmbomen.
De jongen blijven ongeveer drie weken in het nest en als ze uitvliegen verzamelen ze zich vaak in groepjes.

Een opvallend feit: de witbuiken zoeken vaak vers verbrande gebieden op, waar ze aan de randen gaan nestelen. Waarom ze dat doen is nog niet bekend.

Zonastrildes zijn beslist agressief te noemen, ze eisen een flink territorium en het gebeurt soms dat mannetjes de poppen zelfs doodjagen als er niet genoeg ruimte en beschutting is. Ook andere vogelsoorten waar (wat) rood in zit hebben het zwaar te verduren. Wat gedrag betreft lijken ze wel wat op de Granaatastrildes.

De aanbevolen ringmaat is 2,3 of 2,5 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.