allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Artamus leucoryn leucopygialis

Witborst boszwaluw - Artamus leucoryn leucopygialis - White-breasted Woodswallow or New Caledonian Woodswallow

De witborst boszwaluw, ook wel witborst spitsvogel genoemd, komt voor in Azië, van de Andaman eilandengroep (deze eilandengroep ligt ten oosten van India en ten westen van Myanmar), in het noorden tot het noordelijke deel van Australië in het zuiden en oostwaarts tot aan Indonesië.

De naam wistborst boszwaluw is eigenlijk niet juist gekozen, daar deze soort geen echte zwaluw is. Hij is meer verwant aan de fluitvogels, de klapeksters (beide genus Cracticus) en de kraaiachtigen uit het genus Strepera met wie ze samen de familie Artamidae (spitsvogels) vormen.

De wetenschappelijke naam van deze soort is maar weer eens het bewijs dat we dienen te spreken over een wetenschappelijke naam en niet over een Latijnse naam, daar de tweede naam van deze vogel is opgebouwd uit twee Griekse woorden, te weten: "Leucos" dat "wit" betekent en "Rhynchos" dat "neus" of "snavel" betekent.

Het nest wordt gebouwd in een vork van een boom of in een kleine uitholling in een boom. In het nest worden gemiddeld 3 eieren gelegd die door zowel de pop als de man bebroed worden.

Als voedsel worden, al vliegend, insecten gevangen, maar er wordt ook op de grond gezocht naar voedsel of er wordt nectar gegeten. Deze nectar wordt met hun speciale geborstelde tong uit de bloem gehaald.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.