allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Troglodytes troglodytes

Winterkoninkje - Troglodytes troglodytes - Wren

Het winterkoninkje is de enige vogel van de familie Troglodytes die in Europa voorkomt, de overige soorten leven alle in Amerika. De naam Troglodytes betekent holbewoner, in dit geval niet letterlijk maar vanwege het feit dat het winterkoninkje zich heel vaak ophoudt in en onder begroeiing, in elk geval vaak in de beschutting.

Winterkoninkjes zijn ongeveer 10 cm groot en het meest opvallende is de staart, die wipt bijna constant omhoog. Verder is er de zang die opvalt, ze laten zich bijna het hele jaar luidkeels horen, een aantal harde piepjes gevolgd door een fraai rollend geluid.

Het grootste deel van de voeding bestaat uit bladluizen en spinnetjes, in de winter eten ze ook slakjes en andere kleine diertjes. Winterkoninkjes schakelen niet zoals de meeste insecteneters in de winter over op zaden, hooguit eten ze wat bessen als er echt niets anders te vinden is. Een strenge winter met veel sneeuw en vorst kan de populatie in het wild dan ook behoorlijk uitdunnen.

Gelukkig zijn ze erg productief, per jaar brengen ze vaak wel 16 jongen groot, verdeeld over 3 nestjes. Het mannetje bouwt van mos en kleine takjes een nest, als het even kan in een holte in een boom, in een muurtje of in ruimtes onder kreupelhout. Als het nest klaar is, lokt hij een popje door zo hard mogelijk te zingen. Bij voldoende groot voedselaanbod bouwt hij zelfs meerdere nestjes en probeert hij ook meerdere popjes te lokken.

Als een pop verleid is en het nestje is goedgekeurd, volgen er meerdere paringen. De pop legt dan tot wel 9 eitjes, die ze zelf in 15 dagen uitbroedt. Het mannetje voert driftig mee en al na 16 dagen vliegen de jongen uit. Deze worden dan nog 14 dagen bijgevoerd door de oudervogels. Bijna altijd gebeurt dit op de grond; een groepje bedelende jongen en één of meer oudervogels die voedsel brengt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.