allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Amazona 
vinacea

Wijnborstamazone - Amazona vinacea - Vinaceous-breasted Amazon

Amazonepapegaaien danken hun naam aan hun leefgebied, dat bestaat uit de uitgestrekte bossen rond de rivier de Amazone. Het geslacht Amazona is echter verspreid over een veel uitgebreider gebied, dat ongeveer begrensd wordt door Mexico, de Caribische eilanden en zuidelijk door Argentinië. De wijnborstamazone uit dit artikel bijvoorbeeld leeft behalve in Brazilië en Paraguay ook diep in het zuiden van Argentinië.

De wijnborstamazone voelt zich thuis in vochtige bossen, zowel in laaglanden als tegen berghellingen. Hij is rond de 30 cm groot en bijna altijd is de man wat groter dan de pop. Hij vertoont grote gelijkenis met de Granada amazone (Amazona rhodocorytha) maar mist daarbij vergeleken het blauw in de kop. De paarsrode gloed op de borst heeft de vogel de naam wijnborst bezorgd.

Wijnborstamazones leven buiten de broedtijd in flinke groepen. Zoals veel papegaaien komen ook wijnborsten niet graag op de grond. Liever klauteren ze met z'n allen door de toppen van bomen en struiken op zoek naar lekkers. Ze eten allerlei soorten vruchten, zaden en bloemen en zijn daarin niet bepaald kieskeurig. 's Avonds vliegen ze als groep naar vaste slaapbomen.

In de broedtijd scheiden vaste koppels zich af van de leefgroep en zoeken een geschikte nestplaats. Wijnborstamazones zijn holenbroeders, ze zoeken een holte in een boom en maken die zelf op maat. Het afgeknaagde hout wordt als laag bodembedekking van de nestholte gebruikt. De vogels zijn dan ineens een stuk minder tolerant naar soortgenoten, ze zijn vaak zelfs ronduit agressief te noemen in die periode.

Een legsel bestaat gewoonlijk uit 3 of 4 witte eieren die de pop in ruim 4 weken alleen uitbroedt. De man bewaakt het nest en brengt de pop ook regelmatig voedsel. Als de jongen geboren zijn, komt de pop wel vaak het nest uit om voedsel te halen. Beide ouders voeren dan de jongen zo'n 9 weken lang in het nest en als deze uitvliegen, blijven ze ook nog wekenlang bedelen. Als de jongen goed kunnen vliegen voegt het hele gezin zich weer bij een groep tot aan het volgende broedseizoen. Jonge wijnborstamazones vormen pas koppels als ze 4 of 5 jaar oud zijn, tot die tijd leven ze in de groep.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.