allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Celeus torquatus occidentalis
Foto Ronald Gruijters

Westelijke Zwartborstspecht - Celeus torquatus occidentalis - Ringed Woodpecker

Spechten (Picidae) vormen een vogelfamilie van kleine tot middelgrote vogels met scherpe snavels, stugge staarten en poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Ze gebruiken hun staart als steun als ze tegen een boomstam zitten.
De familie wordt verdeeld in drie onderfamilies: de draaihalzen (Jynginae), de dwergspechten (Picumninae) en de echte spechten (Picinae). Er zijn wereldwijd 218 soorten spechten beschreven.

De westelijke zwartborstspecht is een ondersoort van de zwartborstspecht en leeft in het westen van Brazilië. Het is een forse specht, hij is rond de 28 cm groot. Deze vogel is pas in 1889, door Hargitt beschreven, terwijl de nominaatvorm, de torquatus torquatus al in 1783 benoemd was door Boddaert.
Er is nog een ondersoort, die alleen voorkomt in Venezuela en het uiterste oosten van Brazilië, de Celeus torquatus tinnunculus (Wagler, 1829). Voor ornithologische begrippen is de westelijke dus een vrij recente ontdekking.

Man en pop zijn erg duidelijk verschillend, alleen de man heeft de felrode kin en wangen. Verder zijn ze uiterlijk gelijk. Ze leven in tropische en subtropische wouden en ook vaak in moerasgebieden. Ze leven van insecten die ze van de boomschors eten. Ook mieren worden graag gegeten, soms hakken deze spechten een heel nest open om bij de nog smakelijkere mierenpoppen te komen. De veren rond de snavel beschermen de ogen van de vogels tegen het mierenzuur dat aangevallen mieren naar hun belager spuiten.

Spechten zijn holenbroeders, ze hakken zelf elk broedseizoen een nieuw nest uit. In de nestholte wordt wat vermolmd hout als bodembedekking gebruikt, verder geen nestmateriaal. Zoals bij alle holenbroedende vogels zijn de eieren wit, een schutkleur is niet nodig. Het mannetje broedt meestal meer dan de pop, na 13 dagen komen de jongen al uit en ook bij het voeren van de jongen doet het mannetje het meeste werk. Jonge spechten vliegen uit als ze zo'n drie weken oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.