allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Cinclus cinclus cinclus

Waterspreeuw - Cinclus cinclus cinclus - Dipper

De waterspreeuw is een vreemde vogel onder de zangvogels. Het is de enige zangvogel die zwemt en zelfs duikt om aan voedsel te komen. In Europa komt de Europese waterspreeuw voor, ongeveer 18 cm groot en voor het eerst beschreven door Linnaeus in 1758. Inmiddels zijn er 4 ondersoorten beschreven:

  • Cinclus cinclus, ook wel de zwartbuik waterspreeuw genoemd, deze leeft voornamelijk in Noord-Europa.
  • Cinclus cinclus gularis, deze leeft in Engeland en Schotland en is lichter bruin op de buik en kop.
  • Cinclus cinclus aquaticus, bruinrood op de buik en daardoor soms roodbuik genoemd, leeft in Midden- en Zuid-Europa.
  • Cinclus cinclus hibernicus, deze komt voor in Ierland. De borstband is smaller en hij is donkerder op de kop.

Wereldwijd zijn er nog 4 andere soorten waterspreeuwen:

  • Witkopwaterspreeuw (Cinclus leucocephalus)
  • Noord-Amerikaanse waterspreeuw (Cinclus mexicanus)
  • Zwarte waterspreeuw (Cinclus pallasii)
  • Roodkeelwaterspreeuw (Cinclus schulzi)

Europese waterspreeuwen leven vooral in Scandinavië en het noorden van Rusland. Ze worden heel af en toe in Nederland gezien. Het gebied tussen Haarlem en Zandvoort, de Amsterdamse waterleidingduinen, was in 2010 en begin 2011 het favoriete plekje van 2 van deze fraaie vogels. Ook de foto's die wij mochten ontvangen zijn daar gemaakt.

Waterspreeuwen leven altijd vlakbij snel stromend water, liefst zo helder mogelijk. Bergbeekjes zijn favoriet omdat het water daar meestal niet vervuild is. Ze jagen vanaf een vaste uitkijkpost op allerlei kleine waterdiertjes. Allerlei waterinsecten , garnalen, larven, stekelbaarsjes en jonge andere visjes vormen een compleet menu. Tijdens de jacht zwemmen deze spreeuwen onder water en gebruiken ze hun vleugels als vinnen. Tijdens hun duik verplaatsen ze vaak kiezels gelijk merels bladeren omdraaien om lekkere hapjes te vinden.

Ook deze spreeuw is een echte holenbroeder, een koppel zoekt vroeg in het voorjaar een geschikt gat in een rotswand of, in de bewoonde wereld, onder bruggen en bij duikers. Van waterplanten, takjes en gras wordt een mooi rond nestje gebouwd met een ingang schuin aan de onderkant.
De pop legt meestal 5 eieren per legsel en in een goed seizoen volgen er nog 2 legsels. De pop broedt de eieren uit en al na 16 dagen kruipen de jongen uit het ei. Beide oudervogels slepen dan enorme hoeveelheden fijn voedsel aan, dit is voor de vogelaar vaak de enige manier om de goed verborgen nesten enigszins te lokaliseren. De jongen kruipen het nest uit als ze ongeveer 3 weken oud zijn, ze kunnen dan al zwemmen en zelf wat voedsel vangen. Pas 1 tot 2 weken later kunnen ze ook vliegen.

De waterspreeuw, een bijzondere verschijning die elke keer als hij Nederland bezoekt, kan rekenen op een hoop belangstelling en bewondering.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.