allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Gallinago gallinago

Watersnip - Gallinago gallinago - Common Snipe

De watersnip is een van de 17 soorten van het geslacht Gallinago en hoort bij de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae). Het is een 23 tot 25 cm lange vogel die leeft in het noorden van Europa en Azië. Bij strenge koude trekken de Aziatische dieren naar het zuiden tot in tropische gebieden aan toe, de Noord-Europese trekken vooral naar West-Europa en Afrika.

Ook deze vogel is beschreven in het werk Systema Natura uit 1758 van Karl von Linné, beter bekend als Carolus Linnaeus.
Tegenwoordig worden er twee ondersoorten erkend, de nominaatvorm Gallinago gallinago gallinago en de Gallinago gallinago faeroeensis. Eerder werd gedacht dat de Noord-Amerikaanse soort Gallinago delicata ook een ondersoort was, maar dit bleek toch een aparte soort.

De watersnip vertoont grote gelijkenis met het bokje (Lymnocryptes minimus). Er zijn wel verschillen, allereerst is het bokje een stuk kleiner, rond de 19 centimeter en alleen bij de watersnip loopt er een smalle lichte streep midden over de kruin. Ook is de snavel van de watersnip beduidend langer dan die van het bokje.

De watersnip is een schuwe vogel, het liefst houdt hij zich op in de begroeiing langs slootjes en plassen. Bij onraad duikt hij ineen, hij heeft een prima schutkleur en eventueel kan hij razendsnel wegvliegen. Tijdens zo'n vlucht maakt hij zigzaggende bewegingen om een eventuele rover in verwarring te brengen.

Het voedsel van de watersnip bestaat uit wormen en insecten, vooral allerlei kleine kreeftjes en larven. Veel vindt hij in het water door zijn snavel vlak boven de bodem heen en weer te bewegen. Ook jonge scheuten van waterplanten worden gegeten.

In de broedtijd vertoont het mannetje een merkwaardig baltsgedrag dat de vogel een paar vreemde bijnamen heeft opgeleverd als bv vliegende geit. De vogel vliegt hoog de lucht in en laat zich vallen met gespreide staartveren. Die veren maken dan een "fladderend" geluid dat lijkt op het blaten van een geit.
Als een vrouwtje gecharmeerd is van het geblaat, bouwen de vogels samen een nest in een kuiltje op de grond. Ze gebruiken alleen grassen en bladeren die om het nest heen gevonden worden, waardoor ook het nest zo goed als onzichtbaar is. Zelfs de eitjes zijn nauwelijks te zien, deze zijn olijfgroen met bruine vlekjes.

Het vrouwtje broedt de eieren uit in 3 weken en de jongen zijn ook al zo goed gecamoufleerd, ze hebben bruin gevlekt dons. De ouderzorg is verdeeld over beide ouders, maar dan ook letterlijk, elke ouder zorgt voor de helft van de jongen. De jongen groeien snel en kunnen al met 3 weken vliegen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.