allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Acrocephalus paludicola
Foto Ton Koek

Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola - Aquatic Warbler

De waterrietzanger is een klein zangvogeltje dat voornamelijk voorkomt in Oost-Europa en het westelijk deel van Azië. Hij is al in 1817 beschreven door ornitholoog Vieillot. Overwinteren doet deze vogel in Afrika en tijdens de trek dwaalt hij soms af naar Nederland. Heel soms broeden er ook paren in Nederland. Het exemplaar op de foto is op 27 juni 2010 zingend gezien iets ten oosten van Haarlem.

Met zijn 13 cm is het een onopvallende verschijning tussen het riet, alleen als hij er even bovenuit komt, valt zijn best fraaie uiterlijk op. Hij is contrastrijker dan de "gewone" rietzanger en het meest opvallend is de bestreping op de kop.
Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop.

Zijn favoriete leefgebied wordt gevormd door smalle en lage rietranden langs water, op voedseljacht verschijnt hij heel soms boven droge graslanden. Zijn menu bestaat hoofdzakelijk uit vliegende insecten, af en toe eet hij ook zaden, vooral van grassen, en wat besjes.

In de broedtijd bouwen beide vogels samen een heel fijn nestje, de grootte van een legsel kan variëren van 3 tot 6 eitjes. De jongen kruipen na 13 dagen broeden uit het ei en vliegen uit als ze net 2 weken oud zijn. De eerste dagen voeren de ouders voornamelijk kleine vliegjes, pas na een week worden de prooien groter. Er is zelfs waargenomen dat waterrietzangers grote libellen vangen en deze buiten het nest in stukjes hakken om ze daarna aan de jongen te voeren.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.