allevogels


advertentieruimte

Vorkstaart scharrelaar Coracias caudata

Vorkstaartscharrelaar - Coracias caudata - Lilac-breasted Roller

De Vorkstaartscharrelaar (ook wel Lilac Scharrelaar genoemd) is een forse vogel van rond de 35 cm. Hij komt voor in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Het is de nationale vogel van Botswana. Deze scharrelaars leven in open bosgebieden en savannes. Meestal leven ze als eenling of als koppel, groepen worden maar zelden gezien, alleen bij een explosief groot voedselaanbod, bijvoorbeeld na aardverschuivingen, doorkruisen ze elkaars territorium.

Vorkstaartscharrelaars zijn beslist roofvogels te noemen, ze eten hagedissen, grote insecten als krekels en sprinkhanen, krabben en kleine vogels. Meestal vangen ze hun prooi op de grond, ze slaan razendsnel toe vanuit een uitkijkpost. De Engelse benaming roller dankt de vogel aan zijn vlieggedrag tijdens de jacht. Na een snelle duikvlucht "rolt" hij zich op zijn prooi.

Scharrelaars broeden in holtes in bomen en in termietenheuvels. Deze laatste zijn favoriet, omdat termieten ideale klimatologische omstandigheden creëren in hun heuvels. Ideaal qua temperatuur maar ook qua luchtvochtigheid.
De pop legt 2 of 3 eieren, zowel man als pop broeden deze uit. In die tijd zijn beide oudervogels zeer agressief naar alles wat in de buurt van het nest komt. Zelfs veel grotere roofvogels worden aangevallen en verjaagd. De man vliegt in die periode vaak zeer hoog de lucht in om zich met veel show rollend te laten vallen. Een teken voor alles wat in de buurt leeft om op te passen.

Na 20 dagen broeden, komen de jongen uit en nog eens 20 dagen later vliegen ze al uit. Ze zijn dan nog lang niet op kleur, ze zijn voornamelijk grijsbruin. Tot de jongen volwassen zijn, blijven beide ouders de jongen en het nest zeer fel verdedigen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.