allevogels


advertentieruimte

Tockus deckeni

Von der Deckentok - Tockus deckeni - Von der Decken's Hornbill/p>

Von der Deckentoks komen van oorsprong uit Oost-Afrika, van het zuiden van Ethiopië tot Tanzania. Ze leven daar in uitgestrekte bossen en droge gebieden waar o.a. veel doornstruiken voorkomen. De soort werd voor het beschreven in 1862 door Baron Karl Klaus von der Decken.

Deze tok is rond de 40 cm groot, de snavel zelf is vaak al 8 cm lang. De man is meestal wat groter dan de pop en de man heeft veel rood in de snavel, de pop heeft een donkere snavel. Beide geslachten hebben donkere poten en een donkere oogring.

De Von der Deckentok is een veelzijdig eter; vruchten, zaden en alle mogelijke grote en kleine insecten, wormen en slakken, kleine knaagdieren, kleine vogels en zelfs boomkikkers worden verslonden.
In het wild vertonen ze een zeer bijzondere samenwerking met mangoesten (een soort stokstaartjes). In ruil voor het wacht houden en waarschuwen bij gevaar, jagen de mangoesten allerlei prooidieren voor de toks uit hun schuilplaatsen. De toks vangen de meeste vluchtende prooien op de grond.

Ook bijzonder is het broedgedrag. Na de bevruchting kruipt de pop in een holte in een boom, die ze vervolgens praktisch dicht maakt. Met modder, mest en plantaardig materiaal metselt ze het gat dicht tot er alleen nog een smalle spleet overblijft. Daardoor voert de man de pop, die de eieren bebroedt. Na ongeveer 4 weken komen de jongen uit, meestal 2. De man krijgt het dan erg druk, hij voert nog ruim 4 weken alles alleen, pas dan maakt de pop de opening weer groter en kruipt ze het nest uit. De jongen maken het gat direct weer dicht (op de voederspleet na) en dan kunnen man en pop samen voeren.
Dat gaat zo nog 4 weken door, pas dan hakken de jongen het nest definitef open en komen ze naar buiten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.