allevogels


advertentieruimte

Euphonia violacea

Violette Organist - Euphonia violacea - Violaceous Euphonia

De violette organist bewoont een groot gebied in Zuid-Amerika. Dit gebied loopt van het noorden van Argentinië, via Paraguay, Brazilië en Venezuela, tot aan Trinidad en Tobego in het noorden. Hij bewoont hier de lagere gedeeltes van de bosrijke gebieden.

Het voedsel van deze vogel bestaat voornamelijk uit kleine vruchten, soms aangevuld met kleine insecten. Maar Fowroedoti (een familie van groene, halfparasitaire planten die voornamelijk op bomen en struiken groeien) staat wel het hoogst op zijn menukaart.

Het balvormige nest, met een ingang aan de zijkant, wordt gebouwd van wortels, dode bladeren en mos. In het nest worden 3 of 4 eieren gelegd, die alleen door de pop worden uitgebroed. Nadat de jongen zijn uitgekomen, is ook het mannetje weer actief, met het voeren, samen met de pop, van de jongen.

In Suriname wordt deze vogel "Geeldas" genoemd, terwijl de jonge vogels met een gevlekt kleed "Tigrimans" worden genoemd. In Suriname was de geeldas, samen met de blauwdas (Euphonia finschi) een zeer geliefde kooivogel. Halverwege vorige eeuw is deze plaats ingenomen door de Twa-Twa's en picolets.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.