allevogels


advertentieruimte

Musophaga violacea

Violet schildtoerako - Musophaga violacea - Violet Turaco

Deze bewoner van vochtige bosrijke gebieden in het middendeel van Afrika is vaak heel onopvallend in zijn gedrag. Je ziet hem daardoor pas heel laat in zijn natuurlijke omgeving. Dit is een reden waarom er zo weinig bekend is over deze soort in het wild.

Hij leeft van fruit en dan in het bijzonder van vijgen. daarnaast eet hij ook beperkt zaden.

Een nest, voor zover we van een nest kunnen spreken daar deze vogel meer een platvorm van takken bouwt, wordt vaak in de top van een boom gebouwd. In dit nest worden 2 eieren gelegd, die door zowel de man als de pop worden bebroed. Als het jong ongeveer 5 weken oud is, begint het de eerste pogingen te ondernemen om te leren vliegen. Hierna duurt het nog enkele weken voor het jong daadwerkelijk uitvliegt.

De violet schildtoerako heeft veel weg van de Ross toerako (Musophaga rossae) hij mist echter de rode "bal" op zijn hoofd. Daarnaast heeft deze toerako een oranje snavel in plaats van een gele snavel.

Tot slot kunnen we nog melden dat deze toerako ook bekend is onder de naam Violette toerako en soms zelfs Violette pisangeter genoemd wordt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.