allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Alauda arvensis

Veldleeuwerik - Alauda arvensis - Sky Lark

De veldleeuwerik werd al in 1758 in het werk Systema Naturae van Linnaeus beschreven, in de loop der jaren zijn er nog 6 ondersoorten ontdekt. Naast de nominaat Alauda arvensis arvensis zijn dat:

  • Alauda arvensis sierrae
  • Alauda arvensis cantarella
  • Alauda arvensis scotica
  • Alauda arvensis guillelmi
  • Alauda arvensis harterti
  • Alauda arvensis armenica
Het verspreidingsgebied is zeer groot, de vogel komt voor in geheel Europa, in het noorden van Afrika, in Noord-Amerika en Canada en in bijna geheel Azië. In Australië en Nieuw Zeeland zijn ze succesvol uitgezet, ook daar komen ze nu voor. De nominaatvorm is de soort die ook in Nederland te zien is, in 2015 werd de soort bijna 23000 maal ingevoerd op waarneming.nl.
Alle ondersoorten trekken in koude winters zuidelijk, in Nederland komen dan vaak veldleeuweriken voor uit Scandinavië en het noorden van Rusland.

Deze leeuwerik is rond de 20 cm groot en er zijn wat subtiele verschillen tussen de geslachten. Mannetjes zijn meestal wat forser en wat intensiever gekleurd dan poppen. Ook zijn de vleugels bij de man breder. De zang is echter wel heel duidelijk, alleen de man zingt, de pop maakt alleen wat piepgeluidjes.

De zang van de veldleeuwerik is beslist bijzonder te noemen, mannetjes vliegen vaak stijl omhoog en dalen dan al fladderend en zingend. Soms lijkt het haast op het bidden dat bv de torenvlak doet. Gemiddeld duurt een enkele daling ruim 2 minuten, in de broedtijd zelfs 10 of meer minuten en al die tijd zingt de leeuwerik aan een stuk door. Om een vrouwtje te imponeren, moeten ze hoog vliegen en sierlijk dalen, vandaar de meer ontwikkelde vleugels.

Ondanks hun goede vliegkunsten, verblijven deze vogels vaak op de grond, ze zoeken daar hun voedsel. Ze eten allerlei graszaden, kruiden, wormen en insecten. In de broedtijd vormen insecten het hoofdbestanddeel van de voeding.

Broeden doen veldleeuweriken ook op de grond, in lang gras maakt vooral de pop een zo goed als overdekt kuiltje waar ze 3 of 4 lichtbruine eitjes in legt. Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes na 11 tot 13 dagen uit. Beide ouders voeren de jongen met alleen insecten. Deze verzamelen ze eerst op de grond tot er een flinke voeding klaar ligt, brengen die dan pas naar het nest en voeren alleen de verteerbare delen.
Met zoveel eiwitrijke voeding groeien de jongen zeer snel en ze vliegen al uit als ze net 9 of 10 dagen oud zijn. In jaren met veel voedsel (insecten) brengen veldleeuweriken 2, soms 3 nesten groot.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.