allevogels


advertentieruimte

Psephotus varius

Veelkleurenparkiet - Psephotus varius - Mulga Parrot

De veelkleurenparkiet bewoont lichtbegroeide grasvlaktes in de droge binnenlanden van Australië. Hij is krap 30 cm groot en vooral de man is spectaculair gekleurd, popjes zijn wat minder fel van kleur. Deze fraaie vogel wordt ook wel Mulga Parrot genoemd, naar de bomen waarin ze vaak leven. De Mulga is een 10 meter hoge boom, een van de vele soorten acasia's. Deze specifieke acasia, de Acacia aneura kan, anders dan de andere soorten, erg lang leven, soms meer dan 200 jaar.

De naamgeving van de veelkleurenparkiet heeft nogal wat voeten in aarde gehad. De ontdekker Temminck gaf de vogel in 1819 de naam Psittacus multicolor, later bleek dat deze naam in 1785 al was vergeven aan lorisoort. De naam is toen eerst gewijzigd in Psephotus multicolor en in 1910 in de definitieve (?) naam Psephotus varius.

Veelkleurenparkieten leven als monogame koppels in kleine groepen. Ze zoeken hun voedsel veelal op de grond. Ze eten vooral graszaden maar ook zaden van andere planten, jonge bladeren en fruit. Zolang er vers groen, bessen en/of ander fruit te vinden is, hoeven ze nauwelijks te drinken, ze halen dan al het vocht dat ze nodig hebben uit het voedsel.

In de broedtijd, dat is meestal na wat forse regenbuien, zoekt elk koppel een geschikte nestholte. Dat kan zijn in een boom maar ook tussen de wortels van een omgevallen stronk of in struikgewas op de grond. De vogels zijn dan een stuk minder sociaal naar soortgenoten, soms zelfs ronduit agressief.
Een nestholte wordt nauwelijks bekleed, hooguit wordt er wat rond de invliegopening geknaagd. Een legsel bestaat uit 5 of 6 witte eieren die 3 weken door beide ouders bebroed worden. Ook het voeren van de jongen doen beide oudervogels samen. Dit doen ze zo goed dat de jongen al na 30 dagen uitvliegen, voor parkietachtige is dit heel kort. Ze worden dan nog wel wekenlang bijgevoerd.
Jonge veelkleurenparkieten zijn als ze een half jaar oud zijn nauwelijks nog te onderscheiden van volwassen vogels. Ze blijven vaak een jaar bij de ouders in de buurt en ze worden zelf geslachtsrijp als ze zo'n anderhalf jaar oud zijn, dan zoeken ze een partner.

In gevangenschap vragen deze prachtige vogels een ruime volière waar ze het liefst zonder andere vogels in gehouden worden. Veelkleurenparkieten kunnen wel tegen kou, maar ze houden niet van al te veel vocht. Ook omdat ze vaak erg vroeg in het jaar beginnen te broeden, is een droog en vorstvrij nachthok aan te raden. De meeste kans op kweeksucces is als daarin verschillende nestkasten op verschillende hoogtes beschikbaar zijn.
Een goed zaadmengsel voor grote parkieten en regelmatig fruit en rauwe groenten vormen een goed basismenu.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.