allevogels


advertentieruimte

Valkparkiet

Valkparkiet - Nymphicus hollandicus - Cockatiel

Oorspronkelijk komt deze vogel uit Australië, hij is plusminus 34 cm groot. Het karakter is rustig, makkelijk. Over het algemeen zijn valkparkieten goed te houden bij andere volierèvogels en ook in kolonie is er goed mee te kweken.
Valken, zoals ze ook wel liefkozend genoemd worden, kunnen 15 tot 20 jaar oud worden.
Mannetjes valkparkieten hebben in de meeste gevallen een geel masker en de pop geen of bijna geen geel in het masker (bij bont en bronzefallow geldt dit niet), bij witmasker heeft de man een witte kop en de pop een grijze.
Ook zie je bij volwassen poppen een visgraatmotief in de staart wat de man mist en de pop heeft stippen aan de onderkant van de vleugel. Alleen bij bont kun je hier niet op letten want daar wil de man nog wel eens de stippen en visgraatmotief behouden of heel laat pas verliezen.

Mannen zijn ook nog te herkennen aan hun baltsgedrag, wat je ziet aan kuif omhoog, vleugels iets gespreid af en toe voorover buigend en voortdurend harde melodieuze fluittonen. Poppen doen dit niet.

Valkparkieten vormen een groep vogels die tussen parkieten en kaketoes in zit. Ze hebben de bouw, grootte, levenswijze en het dieet van een parkiet maar net zoals de kaketoes hebben ze een kuif, wangvlekken, hetzelfde broedgedrag (beurtelings) en de typische manier van drinken waarbij ze scheppen en vervolgens de kop naar achteren doen om te slikken.
Men gaat er van uit dat aan de begin van de evolutie de valkparkiet stond en dat daar enerzijds de kaketoes uit zijn gekomen en anderzijds de parkieten.
Wat hen ook heel erg onderscheidt van parkieten, is het feit dat ze elkaar nooit voeren, ook niet tijdens het paren of baltsen. Verder onderscheiden valkparkieten zich heel erg van zowel parkieten als papegaaien als kaketoes door de unieke combinatie van de kleuren grijs, wit, geel en oranje dat je in geen enkele andere vogel vindt.

Valkparkieten kunt u prima gezond voeren met een mengsel voor grote parkieten, trosgierst, fruit en groenten, eivoer en onkruid zoals muur.
zoals in elke volière mag sepia en grit niet ontbreken.

Valkparkieten zijn na 1 jaar geslachtsrijp maar wachten tot de pop 1,5 jaar oud is geen overbodige luxe.

Kweektips van Bart Van Der Kelen:
Valkparkieten laat u best niet te vroeg of te laat op het jaar onverwarmd kweken want ze hebben 15 graden nodig, omdat ze reeds van het nest blijven voor de jongen zichzelf kunnen warmhouden.

Bovendien is het grote probleem bij de kweek van valkparkieten het verloren rollen van de eieren, wat kan vermeden worden door een groot uitgefreesd berkenblok te gebruiken zonder bodembedekking. Wanneer de jongen met meer dan drie zijn, worden ze overgeplaatst in een grotere nestkast met bodembedekking als ze in de pennen zitten.

Ze hebben 2 of 3 broedrondes per jaar en gemiddeld 5 jongen per nest. Zowel de man als pop broeden, de man meestal overdag en de pop 's nachts.
Na 18 tot 21 dagen komen de eieren uit en om en nabij de zevende dag kan men de vogels ringen met een ringmaat 5,4 of 5,5 mm.
Vanaf een dag of 10-12 moeten de jongen zich aan elkaar warmen, dan zullen de ouders steeds vaker van het nest zijn. Als de jongen 4 a 5 weken oud zijn, vliegen ze uit na nog eens 2 a 3 weken zijn de jongen zelfstandig.
Jonge vogels hebben nog wel eens de neiging het eerste nest te laten mislukken om onduidelijke redenen (gebrek aan ervaring?), maar normaliter gaat het vanaf de 2e keer gewoon goed.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.