allevogels


advertentieruimte

Tringa totanus

Tureluur - Tringa totanus - Common Redshank

De tureluur is een ongeveer 30 cm grote vogel die altijd in de buurt van water te vinden is. Hij behoort tot de familie der strandlopers, hij leeft voornamelijk op zanderige oevers, ook die bij zoet water. Heel Europa en een groot deel van Azië vormen zijn leefgebied, van het zuiden met warme streken tot het noorden diep in Scandinavië.

Tureluurs trekken in de winter naar warmere streken, de vogels die in de zomer in Nederland leven, trekken naar Zuid-Spanje en naar Noord-Afrika. Vogels uit het hoge noorden gaan vaak niet verder dan West-Europa, die zien we dus ook in de winter hier in Nederland.

Op stranden en langs slootjes en plassen, zoekt de tureluur zijn voedsel, dat bestaat uit allerlei insecten, wormen en kleine waterdiertjes. Zoetwatermosselen worden vaak met heel veel geduld opengepeuterd, de lange dunne snavel is daarbij een handig gereedschap.

In onze streken broedt de tureluur in april, mei en juni. De vogels maken een soort hutje van grashalmen, tussen het andere hoge gras is het nest daardoor bijna niet zichtbaar. De hen legt gemiddeld 4 eitjes, die 23 dagen bebroed worden. De jongen kunnen zodra ze opgedroogd zijn al lopen, maar ze blijven toch vaak ruim 10 dagen in het nest.
In ondiep en helder stromend water zoeken de ouders vaak bodemwormen als voedsel voor de eerste dagen.

Door de manier waarop veel weilanden en oevers beheerd worden tegenwoordig, is de tureluur in aantal flink teruggelopen, maar gelukkig is dat besef ook doorgedrongen en worden er her en der goede beheersmaatregelen genomen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.