allevogels


advertentieruimte

Manorina melanocephala

Tuinhoningeter - Manorina melanocephala - Noisy Miner

De tuinhonigeter behoort, net als ongeveer 175 andere soorten, tot de familie der honingeters. Deze soort heeft een klein leefgebied en komt alleen voor in Tasmanië en het oosten van Australië. Binnen de soort is veel variatie in uiterlijk, maar over ondersoorten wordt niet gesproken.

Deze vogel leeft van insecten, nectar en fruit. Soms laat de tuinhonigneter zich een klein reptiel ook lekker smaken. Het kan zelfs gebeuren dat hij zich tegoed doet aan kleine graansoorten of dat hij foerageert in het grasland.

Tuinhonigeters leven in grote groepen en zijn ook echte koloniebroeders. De groepen waarin ze leven kunnen kleine groepjes van enkele vogels zijn, maar soms ook groepen van enkele honderden.

Deze vogel heeft een zeer luidruchtig gedrag, hieraan dankt hij ook zijn Engelse naam, die "Noisy miner" luidt. Naast dit luidruchtig gedrag kan hij ook heel fel zijn. Zo worden bijvoorbeeld kraaien gewoon verdreven als ze te dichtbij komen. Kleinere soorten worden zelfs letterlijk aangevallen om ze te verdrijven.

Een nest wordt gebouwd op de korte grassen en soms zelfs gewoon op de grond. Dit heeft als gevolg dat de nesten soms op een kaal grasveld, maar soms zelfs op de openbare weg wordt gebouwd. Als gevolg van deze nestbouw worden deze vogels vaak binnengebracht bij dierenartsen omdat ze zijn aangereden. Het nest zelf wordt gebouwd in de vorm van een kommetje, waarin 2 tot 4 eieren worden gelegd. Nadat het tweede ei is gelegd, wordt gestart met broeden, dat alleen door de pop wordt gedaan.

Verschillende vogelliefhebbers spreken vaak over de "Latijnse naam" van een vogel. De hierboven beschreven soort is een duidelijk voorbeeld dat dit niet correct is. De tweede naam van deze soort is namelijk ontstaan uit twee Oudgriekse woorden, namelijk: Melas dat "zwart" betekent en kephale dat "hoofd" betekent. De term wetenschappelijke naam is dus meer correct.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.