allevogels


advertentieruimte

Tyrannus melancholicus

Tropische Koningstiran - Tyrannus melancholicus - Tropical Kingbird

De tropische koningstiran leeft in centraal- en Zuid-Amerika op open graslanden en aan de randen van droge bossen onder de 2000 meter. Hij komt voor in de warmste streken, maar nooit in vochtige bossen en wouden. Het is een slanke vogel en hij is rond de 22 cm groot. Er is ook nog een ondersoort, de Tyrannus melancholicus satrapa. Deze is wat bleker en iets kleiner dan de nominaatvorm.

Er is nauwelijks uiterlijk verschil tussen man en pop, eigenlijk is het alleen te zien aan de buitenste slagpennen. Deze zijn bij de man meer V-vormig, bij de pop meer afgerond. Poppen zijn wel vaak iets zwaarder dan mannetjes, vooral wat "ronder".

Het voedsel bestaat voor het grootste deel uit vliegende insecten, vooral grote. Onder andere libelles, bijen, wespen, vliegende kevers, vlinders en motten, termieten en sprinkhanen staan op de menulijst. Daarnaast eten ze ook bessen en ander fruit.

In het broedseizoen wordt een belangrijk deel van de balts van de man gevormd door geluiden. De man roept voortduren de pop van zijn gading en pas als zij hierop reageert, wordt het koppel gevormd. Het hele broedseizoen blijven de vogels veelvuldig met elkaar in contact door geluiden. Een koppel blijft het hele jaar samen, maar het volgende seizoen begint elke vogel weer single.

Als de man voldoende zijn best doet met baltsen (naast de geluiden ook klapperen met de vleugels en op en neer springen), bouwen de vogels samen een komvormig nest en volgen de paringen. Deze koningstirannen broeden één legsel per seizoen uit, dat legsel bestaat meestal uit drie eieren. Alleen de pop broedt, de man bewaakt het nest. Daarbij kan hij soms zeer agressief worden naar alles wat in de buurt komt, wat hij vooraf laat merken door zijn kopveren op te zetten en keihard te fluiten. Na 16 dagen komen de eieren uit, de jongen blijven dan nog 18 dagen in het nest. Pas na het uitvliegen gaat de man zich met de verzorging van de jongen bemoeien, tot die tijd deed alleen de pop dat. De man bleef al die tijd als een schildwacht in de buurt van het nest, nog meer als de pop voedsel ging halen. De jongen worden nog twee weken gevoerd door de ouders voor ze voor zichzelf moeten zorgen.

Een belangrijke vijand van de tropische koningstiran is de aplomadovalk. Deze kleine valk weet volwassen tirannen zo uit de lucht te plukken. Als de tiran het op tijd doorheeft, schroomt hij niet zelf de valk aan te vallen. Soms helpen soortgenoten de valk te verjagen. Eieren en jongen worden vaak belaagd door zwaluwstaartwauwen en swainsons toekans. Vanwege dat laatste is de man zo bijzonder fel waakzaam rond het nest.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.