allevogels


advertentieruimte

Cygnus buccinator

Trompetzwaan - Cygnus buccinator - Trumpeter Swan

De trompetzwaan is een van de grootste watervogels ter wereld, hij is rond de 1,60 meter groot en zijn spanwijdte kan wel tegen de 2,5 meter lopen. Deze fraaie zwaan leeft in het westen en noord-westen van Noord-Amerika en in een paar staten wat meer landinwaarts. In de winter zoeken de groepen die het meest noordelijk leven de warme kustwateren op van Washington en Oregon, broeden doen ze vooral in Canada op de grote meren.

In het begin van de 20e eeuw was de trompetzwaan bijna uitgestorven door intensieve jacht, vooral de veren waren zeer waardevol als schrijfpennen. Dankzij beschermings- en fokprogramma's komt hij nu weer behoorlijk royaal voor.

De trompetzwaan is een van de 6 zwanensoorten uit het geslacht Cygnus, een aantal soorten lijkt behoorlijk op elkaar. Het verschil met de knobbelzwaan (oranjerode snavel) en de wilde zwaan (geel in de snavel) is het meest duidelijk door de snavelkleur, ook is de kopvorm anders. Van de trompetzwaan zijn geen ondersoorten bekend. De vogels zijn monogaam, een eenmaal gevormd koppel blijft jarenlang samen.

Volwassen trompetzwanen eten voornamelijk wortels van waterplanten, daarnaast grassen, jonge rietspruiten en kleine waterdiertjes.

Deze zwanen zijn dus groot en ze zijn ook zeer sterk, ze verdedigen nest en jongen zelfs tegen veel grotere belagers. In nood kunnen ze nog wegvliegen normaal gesproken. Alleen tijdens de rui kunnen ze een week of 4 niet vliegen, dan zijn ze kwetsbaarder. Daar hebben ze ook weer een trucje op gevonden. De oudervogels ruien om beurten, als hun jongen 2 of 3 weken oud zijn, ruit eerst het vrouwtje en pas als die klaar is gaat de man in de rui. Zo is er altijd één ouder in conditie om de jongen te beschermen.

Trompetzwanen broeden eens per jaar een enkel nest uit, dat meestal bestaat uit 5 of 6 eieren. Het vrouwtje broedt het meest, de man beschermt haar en het nest. De eieren komen uit na 4 weken, de jongen zijn dan hulpeloos en volledig afhankelijk van de ouders. Deze voeren ze met veel (water-)insecten en fijn groenvoer, toch duurt het maar liefst ruim 3 maanden voor ze kunnen vliegen.
De jongen blijven vaak lang bij de ouders, meestal tot die weer gaan nestelen. Ze gaan op zoek naar een partner als ze 2 of 3 jaar oud zijn. Hun eerste nest bouwen ze meestal als ze 4 of 5 jaar zijn.
In het wild kunnen trompetzwanen ruim 20 jaar oud worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.